Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w styczniu 2022 r.

Data publikacji strony: 16-03-2022

Dane NBP: W styczniu 2022 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne salda obrotów towarowych (5,4 mld zł), dochodów pierwotnych (1,4 mld zł) i dochodów wtórnych (1,9 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (8,4 mld zł).

Z opublikowanych 16 marca 2022 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za styczeń 2022 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 0,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2021 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 9,2 mld zł.

W styczniu 2022 r. wartość eksportu towarów wyniosła 112,4 mld zł, co oznacza wzrost o 21,1 mld zł (tj. o 23,1 proc.) w stosunku do analogicznego miesiąca 2021 r. Styczeń, podobnie jak grudzień 2021 r., charakteryzował się wyższą dynamiką importu niż eksportu towarów. Wartość importu towarów w porównaniu do stycznia 2021 r. wzrosła o 32,3 mld zł (tj. o 37,8 proc.) i osiągnęła poziom 117,8 mld zł. Do utrzymania się wysokiej dynamiki importu i w efekcie pogorszenia się salda przyczyniał się przede wszystkim duży wzrost w kategorii obejmującej paliwa nieprzetworzone (gaz ziemny i ropa naftowa).

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 24,7 mld zł i w porównaniu ze styczniem 2021 r. wzrosły o 4,9 mld zł (tj. o 24,7 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 16,2 mld zł i wzrosła o 4,0 mld zł (tj. o 33,1 proc.) w porównaniu ze styczniem 2021 r.

O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 9,4 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (0,7 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (0,6 mld zł).

Zobacz również: statystykę bilansu płatniczego

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-03
1 EUR4,6920
1 USD4,2928
1 CHF4,7023
1 GBP5,2571
100 JPY3,3391

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję