Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w kwietniu 2022 r.

Data publikacji strony: 13-06-2022

Dane NBP: W kwietniu 2022 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne salda obrotów towarowych (11,5 mld zł), dochodów pierwotnych (13,2 mld zł) i dochodów wtórnych (3,9 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (10,4 mld zł).

Z opublikowanych 13 czerwca 2022 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za kwiecień 2022 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 18,2 mld zł. W analogicznym miesiącu 2021 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 5,9 mld zł.

W kwietniu 2022 r. wartość eksportu towarów wyniosła 123,4 mld zł, co oznacza wzrost o 9,8 mld zł (tj. o 8,6 proc.) w stosunku do analogicznego miesiąca 2021 r. Wartość importu towarów w porównaniu do kwietnia 2021 r. zwiększyła się o 26,8 mld zł (tj. o 24,8 proc.) i osiągnęła poziom 134,9 mld zł. Niekorzystnie na dynamikę eksportu oddziałują zakłócenia w międzynarodowych łańcuchach dostaw. Dodatkowo na obniżenie dynamiki eksportu ogółem wpłynął dalszy głęboki spadek sprzedaży do Rosji. W kwietniu br. Rosja spadła na 23. miejsce wśród najważniejszych partnerów w polskim eksporcie (wobec 7. miejsca w kwietniu 2021 r.). Natomiast wysoka dynamika importu związana była przede wszystkim z dalszym wzrostem cen paliw. W kwietniu 2022 r. ceny ropy w imporcie do Polski po raz pierwszy przekroczyły poziom 400 złotych za baryłkę i były o 75% wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim. Jeszcze silniejsze wzrosty cen nastąpiły w imporcie gazu ziemnego i węgla.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 28,1 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 r. wzrosły o 3,3 mld zł (tj. o 13,3 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 17,7 mld zł i zwiększyła się o 3,4 mld zł (tj. o 23,9 proc.) w porównaniu z kwietniem 2021 r.

O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 13,7 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (0,8 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (0,8 mld zł).

Zobacz również: statystykę bilansu płatniczego

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-11-30
1 EUR4,6684
1 USD4,5066
1 CHF4,7421
1 GBP5,4151
100 JPY3,2466

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję