Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w listopadzie 2021 r.

Data publikacji strony: 13-01-2022

Dane NBP: W listopadzie 2021 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne salda obrotów towarowych (2,9 mld zł), dochodów pierwotnych (9,9 mld zł) i dochodów wtórnych (1,4 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (9,1 mld zł).

Z opublikowanych 13 stycznia 2022 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za listopad 2021 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 5,2 mld zł. W analogicznym miesiącu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 5,8 mld zł.

W listopadzie 2021 r. wartość eksportu towarów wyniosła 125,2 mld zł, co oznacza wzrost o 19,0 mld zł (tj. o 17,9 proc.) w stosunku do analogicznego miesiąca 2020 r. Listopad, podobnie jak październik 2021 r., charakteryzował się wyższą dynamiką importu niż eksportu towarów. Wartość importu towarów w porównaniu do listopada 2020 r. wzrosła o 31,9 mld zł (tj. o 33,2 proc.) i osiągnęła poziom 128,1 mld zł. Do utrzymania się wysokiej dynamiki importu i w efekcie pogorszenia się salda przyczyniał się przede wszystkim duży wzrost w kategoriach obejmujących paliwa – gaz ziemny, ropę naftową oraz produkty jej rafinacji.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 28,2 mld zł i w porównaniu z listopadem 2020 r. wzrosły o 3,5 mld zł (tj. o 14,2 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 19,0 mld zł i wzrosła o 3,5 mld zł (tj. o 22,9 proc.) w porównaniu z listopadem 2020 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 9,9 mld zł. O wysokości ujemnego salda zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 8,7 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (0,7 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (0,5 mld zł).

Zobacz również: statystykę bilansu płatniczego

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-03
1 EUR4,6920
1 USD4,2928
1 CHF4,7023
1 GBP5,2571
100 JPY3,3391

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję