Komunikaty

Polscy ekonomiści Leon Biegeleisen i Jan Stanisław Lewiński na monetach NBP

Data publikacji strony: 04-05-2022

W czwartek 5 maja 2022 r. Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu dwie srebrne monety kolekcjonerskie z serii „Wielcy polscy ekonomiści” Leon Biegeleisen i Jan Stanisław Lewiński.

Leon Biegeleisen (1885–1944) był polskim ekonomistą i nauczycielem akademickim oraz oficerem Wojska Polskiego. (…) Zainteresowania Biegeleisena koncentrowały się głównie wokół zagadnień związanych ze spółdzielczością, administracją oraz gospodarką komunalną. (…) Zjawiska ekonomiczne postrzegał w kontekście całości życia społecznego. Był zwolennikiem stopniowych prospołecznych reform. Wysunął przypuszczenie, że zarówno publiczne, jak i prywatne przedsiębiorstwa mogą działać równie efektywnie. Jego opus magnum Wstęp do nauki ekonomii społecznej obejmuje wiedzę z zakresu teorii poznania i metodologii nauk oraz stanowi próbę stworzenia modeli ekonomicznych.

Na rewersie monety upamiętniającej Leona Biegeleisena znajdują się wizerunek ekonomisty oraz daty jego urodzin i śmierci. Na awersie widnieje cytat pochodzący z I tomu dzieła Wstęp do nauki ekonomii społecznej – Teoria relatywizmu gospodarczego.

Jan Stanisław Lewiński (1885–1930) także ekonomista i wykładowca akademicki. (…) Swoje prace poświęcał w szczególności kwestiom teoretycznym, dziejom gospodarczym oraz historii myśli ekonomicznej. W tej dziedzinie najbardziej cenił dokonania fizjokratów oraz dzieła ekonomii klasycznej. Autor Zasad ekonomii politycznej usiłował łączyć koncepcje różnych szkół ekonomicznych. Wskazywał na konieczność uwzględnienia zarówno czynników teoretycznych, jak i aspektów empirycznych w analizie poszczególnych zagadnień gospodarczych.

Na rewersie monety poświęconej Janowi Stanisławowi Lewińskiemu umieszczone zostały wizerunek ekonomisty wraz z datą jego urodzin oraz śmierci. Na awersie widnieje cytat pochodzący z dzieła Zasady ekonomii politycznej.

Srebrne monety o nominale 10 zł zostaną wyemitowane w nakładzie do 10 tys. sztuk i będzie można je nabyć w cenie 170 zł bruttoOddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner.

Więcej informacji można znaleźć w folderze emisyjnym.

Wizerunki monety w wysokiej rozdzielczości: www.nbp.pl/monety

Kolejna emisja zaplanowana jest na 11 maja 2022 r. Tego dnia NBP wprowadzi do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł „30. rocznica powołania Straży Granicznej”.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-03
1 EUR4,6920
1 USD4,2928
1 CHF4,7023
1 GBP5,2571
100 JPY3,3391

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję