Wydarzenia

Podaż pieniądza w styczniu 2022 r.

Data publikacji strony: 22-02-2022

W styczniu 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 zmniejszyła się o 24,6 mld zł. Do jej spadku przyczynił się głównie spadek depozytów i innych zobowiązań wobec przedsiębiorstw niefinansowych i funduszy zabezpieczenia społecznego.

Dane opublikowane przez NBP 22 lutego 2022 r. wskazują, że na koniec stycznia 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1 960,4 mld zł i była o 24,6 mld zł niższa niż na koniec grudnia 2021 r.

W styczniu 2022 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych spadła o 17,1 mld zł, tj. 4,1 proc., do poziomu 398,0 mld zł, w sektorze funduszy zabezpieczenia społecznego o 5,9 mld zł, tj. 44,2 proc., do poziomu 7,5 mld zł, a w sektorze gospodarstw domowych o 2,9 mld zł, tj. o 0,3 proc., do poziomu 1 043,2 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze instytucji samorządowych zwiększył się o 5,1 mld zł, tj. o 7,1 proc., do poziomu 77,2 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych spadło o 1,7 mld zł, tj. o 0,2 proc., do poziomu 825,0 mld zł, a przedsiębiorstw niefinansowych wzrosło o 4,3 mld zł, tj. o 1,1 proc., do poziomu 386,5 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się o 28,6 mld zł, tj. o 7,4 proc., do poziomu 359,7 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-03
1 EUR4,6920
1 USD4,2928
1 CHF4,7023
1 GBP5,2571
100 JPY3,3391

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję