Komunikaty

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2021 r.

Data publikacji strony: 23-11-2022

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2021 r. to cykliczne opracowanie przedstawiające funkcjonowanie systemu finansowego (instytucji i rynków finansowych) w danym roku. Analizą objęto również infrastrukturę systemu finansowego oraz regulacje prawne kształtujące warunki jego działania. Zaprezentowano także perspektywę kształtowania się dynamiki akcji kredytowej do 2024 roku.

W 2021 r. na sytuację systemu finansowego w Polsce w dalszym ciągu wpływały konsekwencje pandemii COVID-19. Zmniejszenie ograniczeń w działalności gospodarczej oraz rządowe programy osłonowe pozytywnie oddziaływały na sytuację gospodarczą przyczyniając się w 2021 r do szybkiego wzrostu PKB. Przyrost aktywów systemu finansowego w 2021 r. był niższy niż w roku poprzednim, co przy wysokiej dynamice PKB skutkowało obniżeniem relacji aktywów krajowego systemu finansowego do PKB z 136,6% w 2020 r. do 133,4% na koniec 2021 r.

Sektor bankowy w Polsce, podobnie jak w innych krajach regionu, był największą częścią systemu finansowego. Na koniec 2021 r. aktywa banków stanowiły 73% aktywów polskiego systemu finansowego. Największą pozycję w aktywach sektora bankowego stanowiły kredyty dla sektora niefinansowego. Drugą pod względem wartości pozycją aktywów były papiery skarbowe i gwarantowane przez Skarb Państwa (22%). Wzrost tego portfela w 2021 r. był kilkukrotnie niższy niż w 2020 r., co wynikało m.in. ze zmniejszenia skali wsparcia finansowego dla branż dotkniętych skutkami pandemii.

Rynek obligacji skarbowych pozostawał w 2020 r. dominującym segmentem krajowego rynku długoterminowych papierów dłużnych. W strukturze inwestorów na tym rynku wciąż dominowały banki krajowe, które na koniec 2021 r. posiadały obligacje skarbowe o wartości 366,4 mld zł.

Kapitalizacja krajowego rynku akcji zwiększyła się do 1 331,9 mld zł na koniec 2021 r., a relacja kapitalizacji spółek krajowych do PKB Polski wzrosła do 27,4%. Przez większość 2021 r. na światowych rynkach akcji, w tym na GPW, obserwowano istotny wzrost cen instrumentów udziałowych, co było związane ze stopniowym znoszeniem ograniczeń gospodarczych wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 oraz z poprawą perspektyw makroekonomicznych.

Zobacz pełny tekst opracowania „Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2021 r.”

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-03
1 EUR4,6920
1 USD4,2928
1 CHF4,7023
1 GBP5,2571
100 JPY3,3391

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję