ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 10 listopada 1998 r.
w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
(M.P. Nr 41, poz. 569 z dnia 23 listopada 1998 r.)

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzory, stop, próbę, masę i wielkość emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 200 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 10 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Monety, o których mowa w § 1 i 2, wprowadza się do obiegu z dniem 2 grudnia 1998 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr ../98 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 listopada 1998r. (poz. ..569......... )

WZORY, STOP, PRÓBA, MASA i WIELKOŚĆ EMISJI MONET NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ i 200 ZŁ
Wartość Cechy graficzne Brzeg
(bok)
Masa
(w gramach)
Średnica
(w mm)
Stop, próba Wielkość emisji
(w tys. szt.)
strona główna strona odwrotna
2 zł Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 19-98, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW Wizerunek głowy Adama Mickiewicza, wokół wizerunku napis: ADAM MICKIEWICZ 1798-1855 200-LECIE URODZIN gładki 8,15 27,0 CuAl5Zn5Sn1 400,0
200 zł U góry półkolem napis: 200 ZŁ, obok oznaczenie roku emisji: 1998. Poniżej w czterech liniach napis: ...Patrz! / jak te myśli dobywam sam z siebie, / Wcielam w słowa, one lecą / ADAM MICKIEWICZ. Poniżej z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Z lewej strony godła w dwóch liniach ukośny napis: RZECZPOSPOLITA / POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW Wizerunek głowy Adama Mickiewicza. Z lewej strony wizerunku półkolem napis: ADAM MICKIEWICZ, z prawej strony półkolem napis: 1798 1855 gładki 15,5 27,0 Au 900/1000 3,0

Załącznik nr 2 do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 listopada 1998r. (poz. 569........... )

WZORY, STOP, PRÓBA, MASA i WIELKOŚĆ EMISJI MONET NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ
Wartość Cechy graficzne Brzeg
(bok)
Masa
(w gramach)
Średnica
(w mm)
Stop, próba Wielkość emisji
(w tys. szt.)
strona główna strona odwrotna
10 zł Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 19-98, pod orłem napis: ZŁ 10 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony pięcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW W centralnej części zwielokrotniona stylizowana sylwetka człowieka. Z obu stron sylwetki - dłonie w geście symbolizującym ochronę. U góry półkolem napis: POWSZECHNA DEKLARACJA, u dołu: PRAW / CZŁOWIEKA Na boku napis: 50 ROCZNICA UCHWALENIA trzykrotnie powtórzony, rozdzielony gwiazdkami gładki 14,14 32,0 Ag 925/1000 14,0

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-20
1 EUR4,5865
1 USD3,8926
1 CHF4,2810
1 GBP5,0451
100 JPY3,6887

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję