Interfejs B2B
Ogólne informacje o interfejsie B2B

Interfejs B2B wspomaga obsługę rachunków bankowych, wykonywaną przez NBP na podstawie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy o finansach publicznych.

Interfejs B2B umożliwia zarządzanie rachunkiem bankowym prowadzonym w NBP bezpośrednio z poziomu systemu informatycznego Posiadacza rachunku, zapewniając wysoki poziom wydajności i bezpieczeństwa.

Z wykorzystaniem interfejsu B2B Posiadacz rachunku może przekazywać:

  • zlecenia płatnicze z rachunku bankowego, w tym zlecenia z przyszłą datą realizacji,
  • żądanie zmiany priorytetu zlecenia płatniczego oczekującego lub w kolejce,
  • żądanie anulowania zlecenia płatniczego oczekującego lub w kolejce,
  • zlecenia sprzedaży czeku bankierskiego,
  • żądanie zmiany priorytetu zlecenia sprzedaży czeku bankierskiego,
  • żądanie anulowania zlecenia sprzedaży czeku bankierskiego oczekującego lub w kolejce,
  • żądanie informacji o stanie realizacji zlecenia płatniczego oraz zlecenia sprzedaży czeku bankierskiego,
  • zapytanie o saldo i stan wolnych środków na rachunku,
  • zapytanie o wyciąg, w tym w ramach zapytania o wyciąg – zapytanie o listę operacji bieżących na rachunku (jednorazowo można pytać o wyciąg lub o listę operacji bieżących),
  • zapytanie o kursy walut,
  • komunikaty informacyjne ELIXIR,
  • komunikaty żądania odwołania płatności SEPA,
  • odpowiedzi na otrzymane komunikaty żądania odwołania płatności SEPA,
  • zlecenie wypłaty gotówki w oddziale banku / w ramach zastępczej obsługi kasowej/ elektronicznej wypłaty gotówki,
  • zasilenie karty płatniczej,
  • zapytanie o historię operacji dokonanych z użyciem karty płatniczej,
  • zapytanie o słownik banków uczestników rozliczeń,
  • dedykowane raporty,
  • oraz – wyłącznie w przypadku upoważnienia ustawowego do otwierania lokat w NBP:
    • zlecenie utworzenia lokaty terminowej,
    • zlecenie zerwania lokaty terminowej,
    • zapytania o lokaty.

W przypadku architektury B2B, Posiadacz rachunku buduje oprogramowanie we własnym zakresie (bądź rozbudowuje dotychczas istniejące). NBP udostępnia Posiadaczowi rachunku dokumentację opisującą standard komunikacyjny oraz komunikatów biznesowych, wraz z dokumentacją uzupełniającą.

  1. Standard RBE w NBP (zip, 5,4 MB)

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-11-27
1 EUR4,4843
1 USD3,7614
1 CHF4,1477
1 GBP5,0239
100 JPY3,6149

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję