Badania i konferencje

Badania naukowe prowadzone przez NBP

Zasadnicze cele współczesnych banków centralnych, w tym Narodowego Banku Polskiego, koncentrują się na zapewnieniu stabilności makroekonomicznej – przede wszystkim stabilności cen – oraz stabilności finansowej. Działania banków centralnych, zmierzające do realizacji tych celów, muszą być podbudowane wynikami kompleksowych badań ekonomicznych, wykorzystujących różnorodne podejścia metodyczne i stosujących zróżnicowane narzędzia badawcze.

Narodowy Bank Polski aktywnie uczestniczy w badaniach z zakresu stabilności monetarnej i finansowej. Badania prowadzone w Banku publikowane są zarówno w czasopismach wydawanych przez Bank ( „Publikacje naukowe” ), jak i w prestiżowych czasopismach międzynarodowych ( „Publikacje pracowników NBP” ). Bank organizuje otwarte seminaria ( „Seminaria” ) i konferencje ( „Konferencje”) podczas których ekonomiści NBP i zaproszeni goście prezentują wyniki swoich prac badawczych. Program pobytów badawczych ( „Pobyty badawcze” ) wspiera międzynarodową współpracę pomiędzy ekonomistami NBP i zagranicznych banków centralnych oraz uniwersytetów. Coroczne, otwarte „Warsztaty letnie NBP” ( „NBP Summer Workshop”) służą podtrzymaniu więzi z polskimi ekonomistami pracującymi za granicą.

Miarą jakości badań prowadzonych w bankach centralnych są wysokie pozycje zajmowane przez nie w rankingach instytucji badawczych. Także Narodowy Bank Polski zajmuje jedną z czołowych pozycji w przygotowywanym przez RePEc rankingu krajowych instytucji prowadzących badania ekonomiczne.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-03
1 EUR4,6920
1 USD4,2928
1 CHF4,7023
1 GBP5,2571
100 JPY3,3391

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję