Badania i konferencje

Kształtowanie przyszłości międzynarodowego systemu walutowego

Niedawne zawirowania na rynkach finansowych ukazały bardzo wyraźnie znaczenie międzynarodowego systemu walutowego dla całej gospodarki światowej. Być może jest jeszcze zbyt wcześnie, aby stwierdzić, czy wady tego systemu były jedynie katalizatorem kryzysu, czy też stanowiły jedną z głównych przyczyn zawirowań. Niezależnie od odpowiedzi na to pytanie warto prześledzić najważniejsze zmiany, które zaszły w systemie. Podczas konferencji szczegółowo omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Minęło dziesięć lat od powstania Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej. Obecnie wiele uwagi poświęca się perspektywom ekspansji euro na wschód. Wprowadzenie euro wywiera jednak wpływ na cały międzynarodowy system walutowy. Po pierwsze, kształtowanie się kursu euro na rynkach walutowych odzwierciedla, jak silna jest na świecie awersja lub apetyt na ryzyko. Po drugie, wprowadzenie euro prawdopodobnie skłoniło inne regiony do rozważenia współpracy walutowej. Mając na uwadze niedawny kryzys finansowy, warto przyglądać się uważnie takim wydarzeniom, jako że najprawdopodobniej będą one miały znaczący wpływ na przyszłość międzynarodowego systemu walutowego.


  • Kraje Azji wschodniej znane są ze swojej skłonności do gromadzenia rezerw walutowych. Czy kluczowi uczestnicy rynku, Chiny i Japonia, pójdą za przykładem Francji i Niemiec w promowaniu współpracy walutowej, czy wprowadzą nowe ramy, które będą podkreślały znaczenie całego regionu? Czy ta współpraca da wystarczający impuls do stworzenia kolejnej unii walutowej? Jeśli tak, to jaki będzie to miało wpływ na międzynarodowy system walutowy? Czy potencjalna integracja walutowa sprawi, że region ten będzie mniej skłonny do eksportowania kapitału (często kosztem krajowych gospodarek)?


  • Istnieje wyraźny związek między kursem euro i dolara a cenami ropy naftowej. Większości głównych eksporterów ropy naftowej zgromadziło znaczne zasoby rezerw walutowych, dlatego nie można ignorować ich opinii. Ważną inicjatywą podjętą przez eksporterów ropy naftowej jest plan krajów Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC), polegający na wzmocnieniu więzi finansowych. Jeśli unia walutowa zostałaby wprowadzona w tym regionie, jakie będą tego konsekwencje dla reszty świata? Biorąc pod uwagę fakt, że duża część złóż ropy naftowej znajduje się w krajach GCC, można znaleźć uzasadnienie dla teorii sugerujących, że region ten będzie zyskiwał na znaczeniu w całym międzynarodowym systemie walutowym.


  • Jeszcze dziesięć lat temu wydawało się, że wszystkie kraje leżące na południe od rzeki Rio Grande skłaniają się ku dolarowi amerykańskiemu, a zachodnia półkula w sposób naturalny stanie się strefą tej waluty. Na przestrzeni ostatniej dekady pojawiły się jednak nowe czynniki polityczne, które oddaliły wizję stworzenia strefy dolara. W kontekście ostatniego kryzysu i rosnących obaw o stabilność waluty amerykańskiej pojawiły się głosy wzywające do ponownego przemyślenia przyszłości finansowej regionu. Rodzi się pytanie, czy kraje te będą polegały na obcych walutach, czy zdecydują się podjąć współpracę na poziomie regionalnym. Wenezuela już ogłosiła zamiar ustanowienia unii walutowej w przyszłości. Z drugiej strony, narastające wewnętrzne problemy gospodarcze, duże uzależnienie od ropy naftowej, sprawiają, że wizja ta staje się bardzo odległa. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę rosnące znaczenie Brazylii oraz zadać pytanie jaki jest stosunek Stanów Zjednoczonych do tego zagadnienia?


  • Wydaje się, że w najbliższych latach dominować będą tendencje regionalne, jednak to, co może rozwiązać problem obecnych niedoskonałości systemu, to skuteczna koordynacja działań głównych uczestników. Zdarzało się już bowiem, że solidarna współpraca pomagała rozwiązać problemy braku równowagi systemu walutowego. Najlepsze przykłady to porozumienie z La Plaza z września 1985 roku i późniejsze porozumienie z Louvre, zawarte w lutym 1987 roku. Wydaje się, że dwudziesta piąta rocznica porozumienia podpisanego w nowojorskim hotelu to dobra okazja do przedyskutowania kwestii koordynacji systemu walutowego. Czy w świetle obecnych stanów nierównowagi są szanse na podpisanie porozumienia La Plaza II lub Louvre II? Jeżeli tak, to jakie warunki należy spełnić, aby zapewnić temu przedsięwzięciu szanse powodzenia na skalę tego z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku?

Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-17
1 EUR4,6921
1 USD4,6119
1 CHF4,8500
1 GBP5,5818
100 JPY3,4209

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję