Banknoty i monety

Banknoty obiegowe

10 zł

Banknot obiegowy zmodernizowany o nominale 10 zł

Banknot o nominale 10 złotych zdobi portret księcia Mieszka I. Z jego lewej strony przedstawiono dwie rozety inspirowane wzorem z posadzki katedry gnieźnieńskiej, z prawej – roślinny motyw spotykany na romańskich naczyniach liturgicznych.

Na odwrotnej stronie umieszczono srebrny denar z wizerunkiem kopuły kaplicy lub wyobrażeniem korony z krzyżykiem. Po obu stronach denara znajdują się stylizowane kolumny romańskie z opactwa benedyktynów w Tyńcu.

Charakterystyczne elementy zmodernizowanego banknotu:

 • wymiary: 120 x 60 mm
 • znak wodny z cyfrowym oznaczeniem nominału widoczny pod światło na niezadrukowanym polu (1),
 • pas opalizujący w kolorze turkusowym (3),
 • korona w owalu, której pełny obraz tworzy się podczas oglądania banknotu pod światło (4),
 • wyczuwalne przy dotyku, także dla osób niewidomych, oznaczenia nominału, portret władcy, godło RP, podpisy Prezesa i Głównego Skarbnika NBP,
 • W 2017 roku zostały wprowadzone do obiegu banknoty pokryte warstwą ochronną podnoszącą trwałość banknotów w obiegu.

Wzbogacony znak wodny
Podczas oglądania banknotu pod światło widać znak wodny przedstawiający wizerunek władcy oraz cyfrowe oznaczenie nominału „10”.
Pole znaku wodnego nie jest zadrukowane.
Nitka zabezpieczająca
Podczas oglądania banknotu pod światło widać pionową, ciemną linię z cyfrowym oznaczeniem nominału „10” i skrótem „ZŁ”, widocznymi również w odbiciu lustrzanym. Krój liter mikrotekstu został zmodyfikowany. Nitka zabezpieczająca została umieszczona w strukturze papieru.
Pas opalizujący
Na odwrotnej stronie banknotu został umieszczony opalizujący pas w kolorze turkusowym z cyfrowym oznaczeniem nominału „10” i skrótem „ZŁ”. Pas jest widoczny lub niedostrzegalny w zależności od kąta patrzenia.

Uzupełniający się druk obustronny (recto-verso)
Elementy graficzne znajdujące się na obu stronach banknotu oglądane pod światło uzupełniają się i tworzą pełny obraz – koronę w owalu.

Patrzenie pod kątem (efekt kątowy)
W zależności od kąta patrzenia widać jasne lub ciemne cyfry oznaczenia nominału „10”.

Mikroskopijne napisy
Mikrodruki to czytelne jedynie w powiększeniu napisy umieszczone zarówno na przedniej, jak i odwrotnej stronie banknotu.

W ultrafiolecie
W promieniach UV widać kwadrat z cyfrowym oznaczeniem nominału „10” i skrótem „ZŁ”, serię i numer banknotu oraz inne wybrane elementy.

Banknot obiegowy sprzed modernizacji o nominale 10 zł

Awers banknotu obiegowego o nominale 10 zl Rewers banknotu obiegowego o nominale 10 zl


Wymiary: 120 × 60 mm

Papier: biały

Zabezpieczenia

 • znak wodny: portret księcia Mieszka I

 • nitka zabezpieczająca: w lewej części banknotu, z powtarzającym się napisem składającym się z oznaczenia nominału „10 ZŁ” oraz jego odbicia lustrzanego

 • mikrodruk na stronie przedniej: powtarzający się pionowy napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA„ z prawej strony znaku wodnego; powtarzające się litery „RP” w wyodrębnionej płaszczyźnie w tle liczby „10” w prawej górnej części oraz powtarzający się napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” nad tą płaszczyzną

 • mikroduk na stronie odwrotnej: powtarzający się napis „NARODOWY BANK POLSKI” powyżej i poniżej wizerunku denara w półkolach rozdzielony liniami oraz powtarzający się napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” nad dolną płaszczyzną z oznaczeniem cyfrowym i słownym nominału

 • widoczne w promieniach UV na stronie przedniej: kwadrat z napisem „10 ZŁ” w lewym górnym rogu i farba metalizowana w rozetach romańskich – w kolorze seledynowym. Numeracja w prawym dolnym rogu w kolorze pomarańczowym

 • widoczne w promieniach UV na stronie odwrotnej: fragmenty szaty graficznej w lewej części banknotu – w kolorze seledynowym

 • uzupełniające się pod światło (recto-verso): rysunek korony w owalu oraz po dwa niezadrukowane pola ponad i pod rozetami

 • widoczne pod kątem (efekt kątowy): na stronie przedniej, w prawej dolnej części – liczba „10” widoczna w zależności od kąta patrzenia, na stronie przedniej, w prawej dolnej części – liczba „10” widoczna w zależności od kąta patrzenia

 • farba metalizowana
  na stronie przedniej kolor szary w rozetach

Numeracja

Dwie duże litery i siedem cyfr numeracji w układzie poziomym na stronie przedniej w lewej dolnej części – w kolorze czarnym i w prawej dolnej części – w kolorze czerwonym

Kolory zasadnicze: ciemnobrązowy, zielony

Cechy graficzne strony przedniej

W środkowej części portret księcia Mieszka I oraz napis „MIESZKO I” w ozdobnym medalionie. Z lewej strony portretu u góry napis „NARODOWY BANK POLSKI”, poniżej wizerunek orła – godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem napis „WARSZAWA 25 MARCA 1994 r.”, poniżej napis „PREZES” i podpis, pod nim napis „GŁÓWNY SKARBNIK” i podpis. W tle napisów i godła dwie stylizowane rozety romańskie. Z lewej strony, na polu znaku wodnego kompozycja linii giloszowych. W lewym górnym rogu w układzie pionowym liczba „10”, pod nią linia, pod linią napis „DZIESIĘĆ ZŁOTYCH”. W lewym dolnym rogu oznaczenie dla niewidomych w kształcie kwadratu o wypukłych brzegach. Z prawej strony banknotu w górnej i dolnej części wyodrębnione płaszczyzny. W górnej płaszczyźnie liczba „10”, poniżej rysunek korony w„owalu, wokół korony cztery liczby „10”, pod rysunkiem korony ozdobny ornament roślinny. Oznaczenie cyfrowe nominału w lewym górnym rogu, linia pod oznaczeniem, oznaczenie dla niewidomych oraz dolna płaszczyzna z prawej strony banknotu wypełnione białym ornamentem. Tło przedniej strony banknotu stanowi siatka giloszowa o przecinających się liniach w kolorach jasnozielonym, niebieskim, szaroniebieskim i żółtym.

Cechy graficzne strony odwrotnej

W środkowej części wizerunek denara – monety srebrnej z okresu panowania Mieszka I. Po bokach denara fragmenty kolumn romańskich. U góry napis „NARODOWY BANK POLSKI”. Poniżej denara prostokątna płaszczyzna z ornamentu, na niej z lewej strony liczba „10”, z prawej napis „DZIESIĘĆ ZŁOTYCH”. Z lewej strony denara na tle giloszowej wstęgi rysunek korony w owalu, wokół korony cztery liczby „10”. Z prawej strony denara klauzula „BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM PŁATNICZYM W POLSCE”. Poniżej rysunków korony i w tle klauzuli – kompozycja linii giloszowych układających się w liczby „10”. Z prawej strony banknotu, u góry na tle giloszowej wstęgi liczba „10” wypełniona białym ornamentem. W prawym dolnym rogu inicjały „NBP”. Na polu znaku wodnego – kompozycja linii giloszowych.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-03
1 EUR4,6920
1 USD4,2928
1 CHF4,7023
1 GBP5,2571
100 JPY3,3391

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję