Banknoty i monety

Banknot obiegowy o nominale 20 zł

20 złotych
Awers banknotu obiegowego o nominale 20 zl Rewers banknotu obiegowego o nominale 20 zl


Wymiary: 126 × 63 mm

Papier: biały

Zabezpieczenia

  • znak wodny: portret króla Bolesława I Chrobrego

  • nitka zabezpieczająca: w lewej części banknotu z powtarzającym się napisem składającym się z oznaczenia nominału „20 ZŁ” oraz jego odbicia lustrzanego

  • mikrodruk na stronie przedniej: powtarzający się pionowy napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” z prawej strony znaku wodnego; powtarzające się litery „RP” w wyodrębnionej płaszczyźnie w tle liczby „20” w prawej górnej części oraz powtarzający się napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” nad tą płaszczyzną

  • mikrodruk na stronie odwrotnej: powtarzający się napis „NARODOWY BANK POLSKI” powyżej i poniżej wizerunku denara w półkolach rozdzielony liniami oraz powtarzający się napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” nad dolną płaszczyzną z oznaczeniem cyfrowym i słownym nominału

  • widoczne w promieniach UV na stronie przedniej: kwadrat z napisem „20 ZŁ” w lewym górnym rogu, cegły wieńczące romański portal i drobne elementy wewnątrz portalu wydrukowane farbą metalizowaną z lewej strony portretu – w kolorze seledynowym. Numeracja w prawym dolnym rogu w kolorze pomarańczowym

  • widoczne w promieniach UV na stronie odwrotnej: fragmenty szaty graficznej w lewej i prawej części banknotu i inicjały „NBP” w prawym dolnym rogu – w kolorze jasno-seledynowym

  • uzupełniające się pod światło (recto–verso): rysunek korony w owalu oraz po dwa niezadrukowane pola z lewej strony portretu u góry i symetrycznie na dole w tle giloszowym – na brzegach banknotu

  • widoczne pod kątem (efekt kątowy): na stronie przedniej w prawej dolnej części liczba „20” widoczna w zależności od kąta patrzenia

  • farba metalizowana: na stronie przedniej kolor szary cegieł nad portalem oraz drobnych elementów w środkowej i dolnej części portalu

Numeracja

Dwie duże litery i siedem cyfr numeracji w układzie poziomym na stronie przedniej w lewej dolnej części – w kolorze czarnym i w prawej dolnej części – w kolorze czerwonym

Kolory zasadnicze: fioletowy, różowy

Cechy graficzne strony przedniej

W środkowej części portret króla Bolesława I Chrobrego oraz napis „BOLESŁAW I CHROBRY” w ozdobnym medalionie. Z lewej strony portretu u góry napis „NARODOWY BANK POLSKI”, poniżej wizerunek orła – godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem napis „WARSZAWA 25 MARCA 1994 r.”, poniżej napis „PREZES” i podpis, pod nim napis „GŁÓWNY SKARBNIK” i podpis. W tle napisów i godła zarys romańskiego portalu, ponad portalem – cegły. Z lewej strony, na polu znaku wodnego kompozycja linii giloszowych. W lewym górnym rogu w układzie pionowym liczba „20”, pod nią linia, pod linią napis „DWADZIEŚCIA ZŁOTYCH”. W lewym dolnym rogu oznaczenie dla niewidomych w kształcie okręgu o wypukłym brzegu. Z prawej strony banknotu w górnej i dolnej części wyodrębnione płaszczyzny. W górnej płaszczyźnie liczba „20”, poniżej rysunek korony w owalu, wokół korony cztery liczby „20”, pod rysunkiem korony stylizowany rysunek dębu. Oznaczenie cyfrowe nominału w lewym górnym rogu, linia pod oznaczeniem, oznaczenie dla niewidomych oraz górna i dolna płaszczyzna z prawej strony banknotu wypełnione białym ornamentem. Tło przedniej strony banknotu stanowi siatka giloszowa o przecinających się liniach w kolorach jasnofioletowym, jasnoróżowym, pomarańczowym, oliwkowym i beżowym.

Cechy graficzne strony odwrotnej

W środkowej części wizerunek denara – monety srebrnej z okresu panowania Bolesława I Chrobrego. U góry na tle wstęgi napis „NARODOWY BANK POLSKI”. Poniżej denara prostokątna płaszczyzna z ornamentu, na niej z lewej strony liczba „20”, z prawej napis „DWADZIEŚCIA ZŁOTYCH”. Z lewej strony denara rysunek rotundy, nad rotundą rysunek korony w owalu, wokół korony cztery liczby „20”. Z prawej strony denara rysunek lwa wspiętego na wici roślinnej, poniżej klauzula „BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM PŁATNICZYM W POLSCE”. W tle korony i rotundy oraz rysunku lwa i klauzuli kompozycja linii giloszowych układających się w liczby „20”. Z prawej strony banknotu u góry nad giloszową wstęgą liczba „20” wypełniona białym ornamentem. W prawym dolnym rogu inicjały „NBP”. Na polu znaku wodnego kompozycja linii giloszowych.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-04-16
1 EUR4,5481
1 USD3,7978
1 CHF4,1279
1 GBP5,2235
100 JPY3,4881

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję