Banknoty i monety

Banknoty obiegowe

20 zł

Banknot obiegowy zmodernizowany o nominale 20 zł

Na banknocie o nominale 20 złotych widnieje portret króla Bolesława I Chrobrego. Z jego lewej strony znajduje się portal romański, zaś z prawej korona młodego dębu z Drzwi Gnieźnieńskich ze sceny wystawienia zwłok św. Wojciecha.

Stronę odwrotną zdobi srebrny denar Bolesława I Chrobrego z sylwetką ptaka i napisem PRINCES POLONIE. Z lewej strony umieszczono wizerunek rotundy św. Mikołaja w Cieszynie, a z prawej – lwa rozpiętego na wici roślinnej z obramowania Drzwi Gnieźnieńskich.

Charakterystyczne elementy zmodernizowanego banknotu:

 • wymiary: 126 x 63 mm
 • znak wodny z cyfrowym oznaczeniem nominału widoczny pod światło na niezadrukowanym polu (1),
 • pas opalizujący w kolorze liliowym (3),
 • korona w owalu, której pełny obraz tworzy się podczas oglądania banknotu pod światło (4),
 • wyczuwalne przy dotyku, także dla osób niewidomych, oznaczenia nominału, portret władcy, godło RP, podpisy Prezesa i Głównego Skarbnika NBP,
 • W 2017 roku zostały wprowadzone do obiegu banknoty pokryte warstwą ochronną podnoszącą trwałość banknotów w obiegu.

Wzbogacony znak wodny
Podczas oglądania banknotu pod światło widać znak wodny przedstawiający wizerunek władcy oraz cyfrowe oznaczenie nominału „20”.
Pole znaku wodnego nie jest zadrukowane.
Nitka zabezpieczająca
Podczas oglądania banknotu pod światło widać pionową, ciemną linię z cyfrowym oznaczeniem nominału „20” i skrótem „ZŁ”, widocznymi również w odbiciu lustrzanym. Krój liter mikrotekstu został zmodyfikowany. Nitka zabezpieczająca została umieszczona w strukturze papieru.
Pas opalizujący
Na odwrotnej stronie banknotu został umieszczony opalizujący pas w kolorze liliowym z cyfrowym oznaczeniem nominału „20” i skrótem „ZŁ”. Pas jest widoczny lub niedostrzegalny w zależności od kąta patrzenia.

Uzupełniający się druk obustronny (recto-verso)
Elementy graficzne znajdujące się na obu stronach banknotu oglądane pod światło uzupełniają się i tworzą pełny obraz – koronę w owalu.

Patrzenie pod kątem (efekt kątowy)
W zależności od kąta patrzenia widać jasne lub ciemne cyfry oznaczenia nominału „20”.

Mikroskopijne napisy
Mikrodruki to czytelne jedynie w powiększeniu napisy umieszczone zarówno na przedniej, jak i odwrotnej stronie banknotu.

W ultrafiolecie
W promieniach UV widać kwadrat z cyfrowym oznaczeniem nominału „20” i skrótem „ZŁ”, serię i numer banknotu oraz inne wybrane elementy.

Banknot obiegowy sprzed modernizacji o nominale 20 zł

Awers banknotu obiegowego o nominale 20 zl Rewers banknotu obiegowego o nominale 20 zl


Wymiary: 126 × 63 mm

Papier: biały

Zabezpieczenia

 • znak wodny: portret króla Bolesława I Chrobrego

 • nitka zabezpieczająca: w lewej części banknotu z powtarzającym się napisem składającym się z oznaczenia nominału „20 ZŁ” oraz jego odbicia lustrzanego

 • mikrodruk na stronie przedniej: powtarzający się pionowy napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” z prawej strony znaku wodnego; powtarzające się litery „RP” w wyodrębnionej płaszczyźnie w tle liczby „20” w prawej górnej części oraz powtarzający się napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” nad tą płaszczyzną

 • mikrodruk na stronie odwrotnej: powtarzający się napis „NARODOWY BANK POLSKI” powyżej i poniżej wizerunku denara w półkolach rozdzielony liniami oraz powtarzający się napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” nad dolną płaszczyzną z oznaczeniem cyfrowym i słownym nominału

 • widoczne w promieniach UV na stronie przedniej: kwadrat z napisem „20 ZŁ” w lewym górnym rogu, cegły wieńczące romański portal i drobne elementy wewnątrz portalu wydrukowane farbą metalizowaną z lewej strony portretu – w kolorze seledynowym. Numeracja w prawym dolnym rogu w kolorze pomarańczowym

 • widoczne w promieniach UV na stronie odwrotnej: fragmenty szaty graficznej w lewej i prawej części banknotu i inicjały „NBP” w prawym dolnym rogu – w kolorze jasno-seledynowym

 • uzupełniające się pod światło (recto–verso): rysunek korony w owalu oraz po dwa niezadrukowane pola z lewej strony portretu u góry i symetrycznie na dole w tle giloszowym – na brzegach banknotu

 • widoczne pod kątem (efekt kątowy): na stronie przedniej w prawej dolnej części liczba „20” widoczna w zależności od kąta patrzenia

 • farba metalizowana: na stronie przedniej kolor szary cegieł nad portalem oraz drobnych elementów w środkowej i dolnej części portalu

Numeracja

Dwie duże litery i siedem cyfr numeracji w układzie poziomym na stronie przedniej w lewej dolnej części – w kolorze czarnym i w prawej dolnej części – w kolorze czerwonym

Kolory zasadnicze: fioletowy, różowy

Cechy graficzne strony przedniej

W środkowej części portret króla Bolesława I Chrobrego oraz napis „BOLESŁAW I CHROBRY” w ozdobnym medalionie. Z lewej strony portretu u góry napis „NARODOWY BANK POLSKI”, poniżej wizerunek orła – godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem napis „WARSZAWA 25 MARCA 1994 r.”, poniżej napis „PREZES” i podpis, pod nim napis „GŁÓWNY SKARBNIK” i podpis. W tle napisów i godła zarys romańskiego portalu, ponad portalem – cegły. Z lewej strony, na polu znaku wodnego kompozycja linii giloszowych. W lewym górnym rogu w układzie pionowym liczba „20”, pod nią linia, pod linią napis „DWADZIEŚCIA ZŁOTYCH”. W lewym dolnym rogu oznaczenie dla niewidomych w kształcie okręgu o wypukłym brzegu. Z prawej strony banknotu w górnej i dolnej części wyodrębnione płaszczyzny. W górnej płaszczyźnie liczba „20”, poniżej rysunek korony w owalu, wokół korony cztery liczby „20”, pod rysunkiem korony stylizowany rysunek dębu. Oznaczenie cyfrowe nominału w lewym górnym rogu, linia pod oznaczeniem, oznaczenie dla niewidomych oraz górna i dolna płaszczyzna z prawej strony banknotu wypełnione białym ornamentem. Tło przedniej strony banknotu stanowi siatka giloszowa o przecinających się liniach w kolorach jasnofioletowym, jasnoróżowym, pomarańczowym, oliwkowym i beżowym.

Cechy graficzne strony odwrotnej

W środkowej części wizerunek denara – monety srebrnej z okresu panowania Bolesława I Chrobrego. U góry na tle wstęgi napis „NARODOWY BANK POLSKI”. Poniżej denara prostokątna płaszczyzna z ornamentu, na niej z lewej strony liczba „20”, z prawej napis „DWADZIEŚCIA ZŁOTYCH”. Z lewej strony denara rysunek rotundy, nad rotundą rysunek korony w owalu, wokół korony cztery liczby „20”. Z prawej strony denara rysunek lwa wspiętego na wici roślinnej, poniżej klauzula „BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM PŁATNICZYM W POLSCE”. W tle korony i rotundy oraz rysunku lwa i klauzuli kompozycja linii giloszowych układających się w liczby „20”. Z prawej strony banknotu u góry nad giloszową wstęgą liczba „20” wypełniona białym ornamentem. W prawym dolnym rogu inicjały „NBP”. Na polu znaku wodnego kompozycja linii giloszowych.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-03
1 EUR4,6920
1 USD4,2928
1 CHF4,7023
1 GBP5,2571
100 JPY3,3391

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję