Banknoty i monety

Wymiana zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych

Zużyte lub uszkodzone banknoty i monety Narodowego Banku Polskiego można wymienić na nowe w kasie dowolnego banku działającego w Polsce. Oddział banku ma obowiązek wymienić zużyte lub uszkodzone znaki pieniężne waluty polskiej, jeżeli nie zostały one sfałszowane lub ich autentyczność nie budzi podejrzeń, a ich cechy umożliwiają rozpoznanie wartości nominalnej, w tym banknoty postrzępione, naddarte, podklejone, przerwane, nadmiernie zabrudzone, zaplamione, odbarwione lub uszkodzone w inny sposób. Banknoty uszkodzone w inny sposób przyjmowane są przez oddział banków i przesyłane do wymiany przez NBP.

W celu ułatwienia klientom wymiany zużytych lub uszkodzonych banknotów waluty polskiej Narodowy Bank Polski dodatkowo wprowadził od 1 października 2020 r. możliwość przesyłania wniosku wraz ze zużytymi lub uszkodzonymi banknotami waluty polskiej (o łącznej wartości nieprzekraczającej kwoty 2000 zł) przesyłką pocztową lub kurierską na adres:

Departament Emisyjno-Skarbcowy, NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
z dopiskiem: DES - wymiana

Rekomenduje się, aby znaki pieniężne przesyłane do wymiany były dołączone do wniosku zabezpieczone w dodatkowej zaklejonej kopercie.

Formularz wniosku obowiązujący przy tym trybie wymiany zawarty jest w zarządzeniu nr 31/2013 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwrot równowartości wymienionych banknotów przekazywany będzie na wskazany we wniosku rachunek osoby fizycznej przesyłającej banknoty do wymiany.

Pytania dotyczące wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych lub przesłanych wniosków o wymianę należy kierować na adres mailowy: wymiana@nbp.pl

Ogólne zasady wymiany

Banki zobowiązane są – na mocy zarządzania Prezesa NBP – wymienić zniszczony banknot, jeśli więcej niż 45 proc. jego pierwotnej powierzchni zachowało się w jednym kawałku i możliwe jest rozpoznanie jego nominału.

Banknot, który zachował od 45 do 75 proc. pierwotnej powierzchni, zostanie wymieniony za połowę jego wartości nominalnej.

Banknot, który zachował ponad 75 proc. powierzchni, a także banknot przerwany bądź poplamiony, bank wymieni za jego pełną wartość nominalną.

Ogólna zasada odnosząca się do zniszczonych lub zużytych monet jest taka, że wymianie podlegają monety, oraz ich elementy (rdzeń i pierścień), które mają uszkodzenia typu mechanicznego.

Szczegółowe zasady wymiany

Szczegółowe zasady wymiany zniszczonych lub zużytych znaków pieniężnych określa zarządzenie Prezesa NBP nr 31/2013 r., którego treść zamieszczamy poniżej.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-09-30
1 EUR4,8698
1 USD4,9533
1 CHF5,0714
1 GBP5,5560
100 JPY3,4325

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję