Status serwisu

Domena www.nbp.pl i poddomeny tej domeny są serwisami internetowymi, których właścicielem jest Narodowy Bank Polski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 zwany dalej NBP.

Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszych serwisów internetowych tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje poniższe warunki.

W zakresie, w jakim obowiązujące przepisy prawa nakładają na NBP ustawowy obowiązek ogłaszania i publikowania na stronach internetowych NBP określonych informacji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, NBP ponosi pełną odpowiedzialność za treść tych informacji udostępnianych publicznie.

W zakresie informacji, materiałów i innych treści publikowanych przez NBP na stronach internetowych, co do publikowania których NBP nie jest zobowiązanym ustawowo, NBP dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w serwisie internetowym były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich oraz za skutki podjętych w oparciu o nie decyzji.

Jednocześnie NBP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia użytkowników. Narodowy Bank Polski nie zgłasza zastrzeżeń do zapisywania plików, kopiowania stron w całości lub części oraz dokonywania wydruków do użytku osobistego lub służbowego pod warunkiem, że nie służą one celom komercyjnym.

Narodowy Bank Polski nie zgłasza zastrzeżeń do tworzenia połączeń za pośrednictwem odnośników ze stroną internetową NBP, pod warunkiem wskazania źródła pochodzenia materiału oraz nie wprowadzania do treści materiału zmian czy zniekształceń. W przypadku zamieszczania linków do stron Narodowego Banku Polskiego serwis internetowy NBP powinien być udostępniony w oddzielnym oknie. Przy wykorzystywaniu materiałów ze strony internetowej NBP wymagane jest podanie źródła wraz z linkiem do serwisu www.nbp.pl.

Narodowy Bank Polski nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych połączonych z niniejszym serwisem internetowym za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z niniejszych witryn. Narodowy Bank Polski nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na przedstawionych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszych serwisów ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Zastrzeżenia techniczne

Nadmierne, nieuzasadnione obciążanie zasobów serwisu internetowego Narodowego Banku Polskiego, spowodowane np. automatycznym pobieraniem treści, może w szczególnych przypadkach zostać potraktowane jako atak typu DoS (denial of service) i skutkować czasową blokadą IP klienta pobierającego dane.

Zobacz również:Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2018-04-24
1 EUR4,1980
1 USD3,4401
1 CHF3,5158
1 GBP4,8002
100 JPY3,1610

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję