Wskaźniki i rynki

Zabezpieczenia – kredyt lombardowy, kredyt techniczny i repo

Lista dłużnych papierów wartościowych dopuszczonych przez NBP jako zabezpieczenia kredytu lombardowego, technicznego i operacji repo.

Uwaga! Zmiany na liście obowiązującej od 18 maja 2022 r. obejmują dostosowanie poziomu haircuts odnoszonego do wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych przyjmowanych na zabezpieczenie w kredycie lombardowym, kredycie technicznym i repo. Pozostałe haircuty, odniesione do wartości rynkowej papierów wartościowych, a także stosowane do obligacji denominowanych w EUR, nie uległy zmianie. Dostosowanie poziomu haircuts służy ograniczeniu ryzyka spadku wartości zabezpieczenia poniżej kwoty udzielonego kredytu.


Plik do pobrania:

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję