Edukacja ►

Global Money Week

Global Money Week

Ponad 2000 uczniów uczestniczących w lekcjach stacjonarnych i wykładach online, tysiące słuchaczy audycji radiowych, konkursy i quizy oraz setki osób korzystających z cyfrowych materiałów edukacyjnych to efekty udziału NBP w Światowym Tygodniu Pieniądza 2022.

Dla utrwalenia zdobytej wiedzy i dobrego przygotowania się na następny Global Money Week zachęcamy do korzystania z zasobów edukacyjnych opracowanych przez NBP!

O kampanii

GMW to ogólnoświatowa kampania na rzecz edukacji finansowej dzieci i młodzieży. Organizatorem akcji jest Międzynarodowa Sieć ds. Edukacji Finansowej działająca przy OECD. Celem kampanii jest zwiększanie umiejętności finansowych młodych ludzi oraz wiedzy, jak mądrze zarządzać pieniędzmi, by osiągnąć samodzielność ekonomiczną i dobrostan materialny.

Osiągnięcia

Do tej pory dzięki akcji ponad 53 miliony dzieci i młodzieży ze 176 krajów z całego świata zwiększyło umiejętności finansowe i pogłębiło wiedzę na temat mądrego zarządzania pieniędzmi. Tylko w 2021 roku GMW dotarł z przekazem do blisko 220 milionów ludzi!

Hasło 2022

Hasło tegorocznej edycji brzmi:

Zadbaj o swoją przyszłość, mądrze zarządzaj pieniędzmi!
Build your future, be smart about money!

Temat podkreśla znaczenie myślenia o własnej przyszłości przy podejmowaniu decyzji finansowych.

Materiały edukacyjne NBP – Twoje źródło wiedzy o finansach i ekonomii

Narodowy Bank Polski opracował i zaprasza do korzystania z materiałów edukacyjnych dostępnych w formie cyfrowej. Wykłady, opracowania, broszury czy filmy - można w nich znaleźć mnóstwo cennej wiedzy, dowiedzieć się o zadaniach i roli polskiego banku centralnego, m.in. o tym, jak NBP dba o bezpieczeństwo finansowe obywateli, w jaki sposób pomaga w stabilizacji finansowej państwa i stymuluje wzrost gospodarczy Polski.

Przy okazji kampanii GMW 2022 NBP przypomina wartościowe materiały, z których można zdobyć wiedzę na temat tego, czym jest pieniądz i jaką pełni rolę, jak postępować, by być bezpiecznym finansowo w sieci, a także jak rozpoznać autentyczność polskich banknotów.

Wykłady ekspertów NBP
Polskie pieniądze

Poznaj polskie banknoty i dowiedz się więcej na temat ich zabezpieczeń; przeczytaj, jak postępować, by Twoje dane były bezpieczne, a pieniądze nie były narażone na cyberataki. Sprawdź, co musisz wiedzieć o bezpiecznym zarządzaniu finansami osobistym.

Rezerwy dewizowe i złoto

Rezerwy dewizowe są ważnym elementem bezpieczeństwa finansowego kraju. NBP przy inwestowaniu rezerw walutowych kieruje się przede wszystkim kryterium bezpieczeństwa i płynności. W skład rezerw dewizowych wchodzą również zasoby złota posiadane przez bank centralny. Złoto traktuje się jako tzw. bezpieczną przystań, gdyż jego wartość zazwyczaj rośnie, gdy zwiększa się ryzyko wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych. Oznacza to, że może ono wzmacniać wiarygodność i zabezpieczać siłę finansową kraju nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach.

O Narodowym Banku Polskim

Dowiedz się, jak polski bank centralny dba o wartość polskiego pieniądza. Jakie działania podejmuje, by sytuacja finansowa państwa była stabilna, a gospodarka mogła się rozwijać.

Dla nauczycieli

Scenariusze lekcji

NBP pokazuje, że lekcja ekonomii może być ciekawa i dostarcza nauczycielom mnóstwo cennych wskazówek finansowych. Dzięki poniższym scenariuszom lekcji uczniowie dowiedzą się, jakie są podstawowe narzędzia polityki pieniężnej NBP i jaka jest rola pieniądza w gospodarce?

Zobacz też

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-03
1 EUR4,6920
1 USD4,2928
1 CHF4,7023
1 GBP5,2571
100 JPY3,3391

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję