Edukacja

Warsztaty edukacyjne dla nauczycieli „Innowacje w edukacji ekonomicznej”
(październik – grudzień 2018)

Jak ciekawie mówić o ekonomii w polskiej szkole? Czy lekcje przedsiębiorczości mogą być jeszcze bardziej interesujące i aktywizujące? Czy kreatywność ucznia jest ważna w procesie edukacji ekonomicznej? Na te i inne pytania szukali odpowiedzi nauczyciele – uczestnicy szkoleń zorganizowanych przez Departament Edukacji i Wydawnictw przy wsparciu oddziałów okręgowych NBP.

W szkoleniach w całej Polsce wzięło udział 382 nauczycieli propagujących tematykę ekonomiczną w szkołach. Zdecydowaną większość stanowili nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie, matematyki i doradztwa zawodowego. Ale wśród uczestników byli także nauczyciele geografii, historii, biologii, języków obcych i pedagodzy szkolni.

Efektem szkoleń było poszerzenie wiedzy na temat kompetencji i zawodów przyszłości, a także poznanie zjawisk społecznych, które wpływają na życie gospodarcze. Ponadto uczestnicy otrzymali wiele praktycznych wskazówek dotyczących bardziej świadomej pracy z uczniami, inspirowanych m.in. przykładami projektów edukacyjnych z różnych części świata.

Warsztaty prowadziła Oktawia Gorzeńska, trenerka i dyrektor 17 Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Podczas warsztatów dzieliła się wiedzą i inspiracjami, wskazywała, gdzie nauczyciele mogą szukać wsparcia i w jaki sposób sami mogą stać się wsparciem dla swoich uczniów. „Kluczowe jest pokazanie, że warto pomyśleć o zmianie metod pracy – odejść od metod transmisyjnych, pamięciowych. Włączyć młodych ludzi do współdziałania i pracy projektowej, aby wiedzieli, że problemy, jakimi się zajmują, są problemami autentycznymi, wynikającymi z potrzeb środowiska, w którym żyją. Ważne, żeby młodzi ludzie umieli ze sobą negocjować, krytycznie myśleć, spierać się i później dochodzić do konsensusu. To są jedne z ważniejszych kompetencji dziś potrzebnych na rynku pracy” – powiedziała Oktawia Gorzeńska po jednym z warsztatów.

W trakcie szkoleń poruszano zagadnienie kreatywności wśród nauczycieli i uczniów. Zdaniem prowadzącej, współczesny nauczyciel nie powinien być jedynie ekspertem od wiedzy przedmiotowej, ale także trenerem i partnerem na płaszczyźnie edukacji. „W codziennej pracy z uczniami, starajmy się angażować ich w proste zadania. Pytajmy ich o zdanie, pozwólmy dokonywać wyborów według ich preferencji. Pokażmy, czym jest kompromis, jak szukać dobrego źródła informacji, jak wspólnie realizować cele. Odpowiedzialność za efekty pracy wynika ze współdecydowania. Jeśli uczeń może współdecydować o danym procesie, automatycznie staje się odpowiedzialny za jego wyniki” – wyjaśniała Oktawia Gorzeńska.

Inicjatywa NBP została odebrana przez środowisko nauczycielskie bardzo entuzjastycznie. Ponad 90% uczestników uznało warsztaty za bardzo cenne i inspirujące. Spotkania z nauczycielami pokazały, że zgłębianie wiedzy na temat innowacji w edukacji ekonomicznej jest bardzo potrzebne, a dzięki wsparciu ze strony Narodowego Banku Polskiego codzienna praca nauczycieli może owocować w przyszłości wieloma wartościowymi projektami edukacyjnymi.

Zachęcamy do śledzenia zakładki „Szkolenia dla nauczycieli”, gdzie będą pojawiały się informacje o aktualnych szkoleniach dla nauczycieli.

Relacja z warsztatów

Galeria zdjęć

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję