Scenariusz lekcji podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych

Temat lekcji: Narodowy Bank Polski jego funkcje i znaczenie.

Skrócony opis lekcji

Uczeń dowie się, czym bank centralny różni się od innych banków oraz jaką rolę pełni NBP w polskim systemie bankowym. Zapozna się z historią powstania Narodowego Banku Polskiego. Będzie wiedział, co to znaczy, że NBP jest bankiem emisyjnym, bankiem państwa, bankiem banków. Otrzyma wiedzę na temat roli, jaką NBP odgrywa w funkcjonowaniu gospodarki, przedsiębiorstw oraz w życiu człowieka.

Metody i formy pracy:

  1. Wykład nt. historii banków oraz powstaniu banku centralnego w Polsce
  2. Dyskusja nt. zadań, jakie wiążą się z funkcjami banku centralnego
  3. Praca w zespołach o różnych rolach banku centralnego
  4. Test jednokrotnego wyboru

Słowa kluczowe: Narodowy Bank Polski, bank centralny, bank państwa, bank emisyjny, funkcje banku centralnego, niezależność banku centralnego, polski system bankowy

Pakiet dydaktyczny do pobrania:

Do scenariusza dołączono bibliografię i netografię.

Czas: 1 godzina lekcyjna.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-20
1 EUR4,6366
1 USD4,3832
1 CHF4,5061
1 GBP5,4735
100 JPY3,4222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję