Scenariusz lekcji podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych

Temat lekcji: Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego.

Skrócony opis lekcji

Uczeń dowie się, że stopy procentowe, operacje otwartego rynku i rezerwa obowiązkowa to podstawowe narzędzia polityki pieniężnej NBP. Pozna różnice między ekspansywną i restrykcyjną polityką pieniężną. Zapozna się z rodzajami inflacji i ze wzorem, według którego oblicza się stopę inflacji. Dowie się, na czym polega zależność między zmianą stóp procentowych przez NBP a oprocentowaniem kredytów udzielanych przez banki osobom fizycznym i przedsiębiorcom.

Metody i formy pracy:

  1. Miniwykład o zadaniach i zakresie działań Prezesa i Zarządu NBP oraz Rady Polityki Pieniężnej
  2. Miniwykład o inflacji i jej rodzajach
  3. Pogadanka nt. stabilności cen
  4. Burza mózgów nt. skutków inflacji

Słowa kluczowe: Narodowy Bank Polski, Prezes i Zarząd NBP, Rada Polityki Pieniężnej, inflacja, deflacja, stopa inflacji, strategia celu inflacyjnego, stabilność cen, stopy procentowe, punkt bazowy, punkt procentowy

Pakiet dydaktyczny do pobrania:

Do scenariusza dołączono bibliografię i netografię.

Czas: 2 godziny lekcyjne.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-10-05
1 EUR4,8128
1 USD4,8380
1 CHF4,9299
1 GBP5,5269
100 JPY3,3512

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję