Scenariusz lekcji podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych

Temat lekcji: Rola pieniądza w gospodarce.

Skrócony opis lekcji

Uczeń dowie się, czym jest pieniądz i jak przebiegała jego ewolucja od barteru po waluty wirtualne. Będzie umiał określić 5 podstawowych funkcji pieniądza oraz jego cechy. Pozna pojęcie ruchu okrężnego pieniądza w gospodarce – zanalizuje ich obieg na przykładzie zakupów w sklepie. Dowie się o rodzajach zabezpieczeń banknotów przed fałszerstwem.

Metody i formy pracy:

  1. Burza mózgów dotycząca form, funkcji i cech pieniądza
  2. Pogadanka i dyskusja nt. roli państwa w ruchu okrężnym pieniądza
  3. Praca zespołowa i indywidualne z tekstem źródłowym

Słowa kluczowe: istota pieniądza, moneta, pieniądz papierowy, bezgotówkowy i elektroniczny, siła nabywcza, barter, ruch okrężny pieniądza

Pakiet dydaktyczny do pobrania:

Do scenariusza dołączono bibliografię i netografię.

Czas: 2 godziny lekcyjne.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-10-05
1 EUR4,8128
1 USD4,8380
1 CHF4,9299
1 GBP5,5269
100 JPY3,3512

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję