I edycja programu 2020/2021

21 czerwca 2021 r. na gali finałowej poznaliśmy laureatów I edycji programu. Tytuł „Złota Szkoła NBP” zdobyły 284 szkoły, które otrzymały najwyższą punktację za zrealizowane zadania. W trzech kategoriach zadań: spotkanie z ekspertem, lekcja z ekonomią i debata szkolna przyznano 41 nagród i wyróżnień, w tym Nagrodę Specjalną oraz Nagrodę Prezesa NBP dla najlepszych szkół I edycji programu. Gratulujemy!

Zobacz też:

Temat przewodni I edycji:

GIGANCI FINANSÓW OSOBISTYCH

Finanse osobiste to sztuka zarządzania własnymi pieniędzmi. Umiejętność kontrolowania wydatków tak, by zawsze wystarczało na wszystkie potrzeby. Świadome korzystanie z narzędzi pomnażania tego, co udało się odłożyć. Mądre budowanie bezpieczeństwa finansowego, które umożliwia planowanie przyszłości. Te umiejętności procentują przez całe życie, dlatego warto je doskonalić od najmłodszych lat.

Siedem podstawowych zagadnień dotyczących finansów osobistych, które powinny być poruszone w realizowanych zadaniach programu I edycji to:

 1. Planowanie i kontrola wydatków, czyli o sile zarządzania własnymi pieniędzmi
 2. Sztuka odkładania pieniędzy na wyznaczony cel
 3. Sposoby na pomnażanie oszczędności – lokaty i moc procentu składanego, inflacja i co trzeba o niej wiedzieć, podstawy inwestowania
 4. Pierwsze konto bankowe i karta płatnicza – sprzymierzeńcy roztropnych użytkowników
 5. Pożyczanie pieniędzy a poduszka finansowa. Długi zawsze pod kontrolą
 6. Bezpieczne zakupy i zaciąganie zobowiązań finansowych a znajomość praw konsumenckich
 7. Umiejętność zarządzania ryzykiem – o rodzajach ubezpieczeń, w tym emerytalnych

Opracowania merytoryczne:

Zadania do wykonania w I edycji

Każda Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, która zgłosiła swoją szkołę do programu, ma do wykonania trzy obowiązkowe zadania:

 1. Spotkanie z ekspertem
  Zadanie polega na przeprowadzeniu zajęć z ekspertem/ekspertami, które w ciekawy sposób przybliżą uczniom wiedzę dotyczącą tematu przewodniego programu. Spotkanie z ekspertem może zostać przeprowadzone np. w formie jednorazowego lub cyklicznego warsztatu, wykładu czy kursu. Spotkanie może odbyć się tradycyjnie w szkole lub w innym miejscu, może być również przeprowadzone online lub nagrane wcześniej i odtworzone np. w trakcie zajęć zdalnych. Ekspert lub eksperci biorący udział w spotkaniu powinni wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem z zakresu tematu przewodniego. Mogą to być np. przedstawiciele instytucji publicznych, uczelni czy innych placówek naukowych.
 2. Lekcja z ekonomią
  Zadanie polega na przeprowadzeniu lekcji szkolnej na temat przewodni programu podczas dowolnego przedmiotu nauczanego w szkole. Może być przeprowadzona online w trakcie nauczania zdalnego. Lekcja powinna mieć charakter interdyscyplinarny, tzn. łączyć tematykę ekonomii z innymi dziedzinami wiedzy. Lekcja może być przeprowadzona przez jednego nauczyciela lub kilku nauczycieli różnych przedmiotów. Przykładowo: na lekcji matematyki umiejętności arytmetyczne mogą zostać wykorzystane do wyliczania raty kredytu, a na lekcji historii lub geografii uczniowie mogą poznać zagadnienie inflacji, śledząc skutki jej wahań w różnych państwach na przestrzeni lat. Lekcja może trwać więcej niż jedną godzinę lekcyjną.
 3. Szkolna debata
  Zadanie polega na organizacji debaty szkolnej poświęconej tematowi przewodniemu programu, z zaangażowaniem jak największej liczby uczestników. Można wybrać dowolną formę debaty, np. debatę „za i przeciw”, dyskusję moderowaną czy debatę panelową. Debata może być przeprowadzona tradycyjnie w szkole lub w innym wybranym miejscu. Można ją również zorganizować przy użyciu dostępnych aplikacji internetowych do wideokonferencji. Do jej przeprowadzenia mogą być zaangażowani ekspert/eksperci, którzy powinni wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem z zakresu tematu przewodniego. Ekspertami mogą być np. przedstawiciele instytucji publicznych, uczelni lub innych placówek naukowych.

Termin zgłoszenia zadań

Relacje z wykonanych zadań należy wysłać do Narodowego Banku Polskiego do 30 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem platformy Złotych Szkół NBP pod adresem: zloteszkoly.nbp.pl

Tytuł „Złotej Szkoły NBP”

Każda szkoła, która nadeśle w terminie relacje z wykonania obowiązkowych zadań I edycji programu, ma szansę na tytuł „Złotej Szkoły NBP”. Zadania ocenia komisja NBP i przyznaje punkty za:

 • pomysłowość,
 • metody i narzędzia edukacyjne,
 • dopasowanie zadań do wieku i percepcji odbiorców,
 • jakość i atrakcyjność realizacji,
 • przydatność w praktyce,
 • zasięg i poziom zaangażowania odbiorców.

Tytuł „Złotej Szkoły NBP” otrzymują szkoły , które otrzymały najwięcej punktów za zrealizowane zadania. Potwierdzeniem uzyskania tytułu jest certyfikat Narodowego Banku Polskiego. Lista Złotych Szkół NBP edycji 2020/2021 zostanie ogłoszona 21 czerwca 2021 r. na www.nbp.pl/edukacja i na platformie Złotych Szkół NBP.

Nagrody za najlepiej zrealizowane zadania I edycji

Spośród wszystkich Złotych Szkół NBP zostaną nagrodzone szkoły, które najlepiej zrealizowały zadania. Nagrody zostaną przyznane za I, II i III miejsce, a także zostaną przyznane wyróżnienia w każdej kategorii zadań:

 • spotkanie z ekspertem
 • lekcja z ekonomią
 • szkolna debata

Nagroda dla najlepszej Złotej Szkoły NBP

Najlepsza spośród szkół z tytułem „Złota Szkoła NBP”, która wyróżni się oryginalnością pomysłów na realizację zadań i zaangażowaniem w popularyzację wiedzy ekonomicznej związanej z tematem przewodnim danej edycji programu, otrzyma nagrodę specjalną.

Wysokość nagród w I edycji

W I edycji programu Złote Szkoły NBP zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości:

I miejsce – 10 000 zł
II miejsce – 8000 zł
III miejsce – 6000 zł
Wyróżnienie – 4000 zł
Nagroda specjalna – 15 000 zł

Lista Złotych Szkół NBP nagrodzonych za najlepiej zrealizowane zadania zostanie ogłoszona 21 czerwca 2021 r.

Podsumowując! Wszystko, co trzeba wiedzieć o I edycji programu Złote Szkoły NBP

 1. Do udziału w programie zapraszamy nauczycieli i uczniów klas 7–8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
 2. Nauczyciele wraz z uczniami tworzą jeden zespół reprezentujący szkołę – Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej.
 3. W drużynie jest minimum 2 nauczycieli i 5 uczniów (nie ma górnego limitu osób w zespole).
 4. Na czele drużyny stoi nauczyciel koordynator, który zgłasza zespół na internetowej platformie dostępnej pod linkiem: platforma Złotych Szkół NBP lub na stronie: zloteszkoly.nbp.pl.
 5. W I edycji programu do wykonania są trzy zadania: spotkanie z ekspertem, lekcja z ekonomią, szkolna debata. Wykonanie wszystkich trzech zadań jest obowiązkowe.
 6. W zadaniach należy uwzględnić 7 zagadnień dotyczących finansów osobistych. Hasło I edycji programu to: Giganci finansów osobistych.
 7. Drużyna opracowuje, przeprowadza i przygotowuje relacje z zadań programu. Nauczyciele należący do drużyny wysyłają relacje z zadań za pośrednictwem platformy programu w terminie do 30 kwietnia 2021 r. (do godz. 23:59).
 8. Szkoły, których drużyny uzyskają najwyższą punktację wykonanych zadań, otrzymują tytuł Złota Szkoła NBP potwierdzony certyfikatem.
 9. Spośród wszystkich Złotych Szkół NBP te, które zgodnie z rozstrzygnięciem NBP najlepiej zrealizowały zadania programu, otrzymują nagrody i wyróżnienia pieniężne. Za I miejsce – 10 000 zł, za II – 8000 zł, za III – 6000 zł a za wyróżnienie – 4000 zł. Nagrody są przyznawane w każdej kategorii zadań.
 10. Najlepsza spośród Złotych Szkół NBP otrzymuje nagrodę specjalną w wysokości 15 000 zł.
 11. Listy szkół z tytułem „Złota Szkoła NBP” oraz szkół laureatów za najlepiej zrealizowane zadania I edycji programu zostaną ogłoszone 21 czerwca 2021 r.

Platforma Złotych Szkół NBP - Nauczycielu! Dołącz swoją szkołę do programu!

Powodzenia!

Stopy procentowe

Referencyjna 1,25
Lombardowa 1,75
Depozytowa 0,75
Redyskontowa weksli 1,30
Dyskontowa weksli 1,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-11-26
1 EUR4,7038
1 USD4,1754
1 CHF4,5071
1 GBP5,5597
100 JPY3,6641

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję