O programie

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program skierowany do środowisk szkolnych. Jego ideą jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań kształtujących kompetencje ekonomiczne.

Uczestnicy programu

Do udziału w programie zapraszamy nauczycieli i uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Nauczyciele mogą uczyć dowolnego przedmiotu. Każda szkoła może być zgłoszona do programu raz w danej edycji.

Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej

W szkole, która ubiega się o tytuł Złotej Szkoły NBP, zawiązuje się drużyna. Nazywamy ją Drużyną Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Drużyna musi składać się z minimum 2 nauczycieli i 5 uczniów (nie ma górnego limitu osób w drużynie). Na czele drużyny stoi nauczyciel koordynator, który ma zgodę dyrektora szkoły na udział w programie. Drużyna zdobywa niezbędną wiedzę do wykonania zadań, opracowuje pomysły na ich realizację i przeprowadza zadania programu. Zadania mogą być przeprowadzone w szkole lub w przypadku nauki zdalnej w formie online. Na koniec nauczyciele należący do drużyny wysyłają relacje z wykonania zadań za pośrednictwem internetowej platformy Złotych Szkół NBP dostępnej pod adresem: zloteszkoly.nbp.pl.

Jak działa program – krok po kroku

Krok 1 – Rejestracja na platformie Złotych Szkół NBP

Stojący na czele drużyny nauczyciel koordynator rejestruje się na platformie Złotych Szkół NBP pod adresem: zloteszkoly.nbp.pl

Krok 2 – Zgłoszenie szkoły

Nauczyciel koordynator zgłasza swoją szkołę do programu. Najszybciej zrobi to, wpisując we wskazane miejsce na platformie jej REGON. Następnie dołącza skan zgody dyrektora na udział szkoły w programie.

Krok 3 – Zgłoszenie drużyny

Nauczyciel koordynator zgłasza na platformie pozostałych członków drużyny, czyli jeszcze minimum jednego nauczyciela i 5 uczniów (nie ma górnego limitu osób w drużynie). Każdy nauczyciel w drużynie ma indywidualny dostęp do platformy, czyli swój login i hasło.

Krok 4 – Zgłoszenie zadań

Drużyna przygotowuje relację z przeprowadzonych zadań. Trzeba przygotować opis według wytycznych, które znajdują się na platformie i w regulaminie. Relacje z zadań należy wysłać do NBP w wyznaczonym terminie wyłącznie za pośrednictwem platformy. Może to zrobić każdy nauczyciel z drużyny.

Jak zdobyć tytuł Złotej Szkoły NBP?

O tytuł „Złotej Szkoły NBP” ubiegają się szkoły, które zdobyły najwyższą punktacją za zrealizowane zadania. Komisja programu ocenia:

 • pomysłowość,
 • metody i narzędzia edukacyjne,
 • dopasowanie zadań do wieku i percepcji odbiorców,
 • jakość i atrakcyjność realizacji,
 • przydatność w praktyce,
 • zasięg i poziom zaangażowania odbiorców.

Na podstawie rankingu szkół NBP określa próg punktowy, który decyduje o przyznaniu szkole tytułu. Potwierdzeniem uzyskania tytułu „Złotej Szkoły NBP” jest certyfikat ze znakiem NBP.

Jak wygrać nagrody?

Spośród wszystkich szkół z tytułem „Złotej Szkoły NBP” zostaną wybrane i nagrodzone szkoły, które zrealizowały najlepsze zadania. NBP przyzna nagrody za zdobycie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia w każdej kategorii zadań programu.

Nagroda dla najlepszej Złotej Szkoły NBP

Najlepsza Złota Szkoła NBP, która wyróżni się oryginalnością pomysłów na realizację zadań i zaangażowaniem w popularyzację wiedzy ekonomicznej związanej z tematem przewodnim danej edycji programu, otrzyma nagrodę specjalną.

Korzyści z udziału w programie

Nauczyciele:

 • Organizują zespół odpowiedzialny za realizację zadań programu
 • Tworzą autorskie pomysły, jak popularyzować wiedzę ekonomiczną
 • Doskonalą umiejętności zarządzania projektem i budują partnerskie relacje z młodzieżą
 • Otrzymują certyfikat za zdobycie tytułu „Złotej Szkoły NBP”
 • Wygrywają nagrody dla szkół za najlepiej zrealizowane zadania programu

Uczniowie:

 • Zdobywają doświadczenie w organizacji wydarzeń szkolnych
 • Ćwiczą umiejętność współdziałania, efektywnej komunikacji i rozwiązywania problemów
 • Stają się Ambasadorami Edukacji Ekonomicznej dzięki wiedzy z zakresu finansów i przedsiębiorczości
 • Otrzymują certyfikat za zdobycie tytułu Złotej Szkoły NBP
 • Wygrywają nagrody dla szkół za najlepiej zrealizowane zadania programu

Szkoły:

 • Wspierają rozwój kompetencji finansowych młodego pokolenia
 • Otrzymują prestiżowy tytuł „Złotej Szkoły NBP” potwierdzony certyfikatem
 • Zdobywają nagrody za zrealizowanie najlepszych zadań programu
 • Zyskują pozycję lidera w upowszechnianiu edukacji ekonomicznej

Regulamin

Stopy procentowe

Referencyjna 0,50
Lombardowa 1,00
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,51
Dyskontowa weksli 0,52

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-10-26
1 EUR4,6134
1 USD3,9740
1 CHF4,3130
1 GBP5,4784
100 JPY3,4860

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję