ZAGRANICZNE CZEKI BANKOWE
Chcę zrealizować w NBP czek wystawiony przez bank zagraniczny. Czy mogę to zrobić?

Narodowy Bank Polski nie zajmuje się realizacją czeków wystawionych przez banki zagraniczne.

Czek bankowy wystawiony bezpośrednio przez bank zagraniczny, który wymienił wzory podpisów z bankiem komercyjnym działającym w Polsce (na czeku widnieją podpisy pracowników banku - wystawcy czeku), może być zrealizowany bezpośrednio w polskim banku komercyjnym.

Gdy czek jest z wystawienia prywatnego, tzn. gdy pod czekiem znajduje się podpis osoby prywatnej, wówczas można go zrealizować jedynie w sposób pośredni poprzez instytucję inkasa czekowego wykonywaną w większości banków komercyjnych, posiadających uprawnienia dewizowe na zasadach określonych przez bank.

Od dokonującego wymiany, za usługę, pobierana jest odpowiednia prowizja.


Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-11
1 EUR4,6745
1 USD4,5206
1 CHF4,8134
1 GBP5,5339
100 JPY3,4109

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję