Zasady wykorzystania wizerunków banknotów i monet euro do celów reklamowych

Zasady reprodukcji banknotów euro zostały określone w art. 2 Decyzji Europejskiego Banku Centralnego (ECB) z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie nominałów, parametrów technicznych, reprodukcji, wymiany oraz wycofywania z obiegu banknotów euro (ECB/2003/4) (2003/205/EC).

Decyzja ta kodyfikuje decyzję ECB/2001/7 z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie nominałów, parametrów technicznych, reprodukcji, wymiany i wycofywania z obiegu banknotów euro (1) ze zmianami wprowadzonymi przez decyzję ECB/2001/14 (2) oraz w sposób bardziej przejrzysty określa obowiązki ECB i Narodowych Banków Centralnych (NCB) w zakresie reprodukcji, wymiany oraz wycofywania z obiegu banknotów euro

Artykuł 2

Zasady reprodukcji banknotów euro

 1. Przez "reprodukcję" rozumie się każdy materialny lub niematerialny wizerunek wykorzystujący całość lub część banknotu opisanego w art. 1 lub też charakterystyczne elementy wzoru, takie jak, między innymi, kolor, wymiary oraz litery lub symbole, który to wizerunek może przypominać lub sprawiać wrażenie banknotu euro, niezależnie od:
  1. rozmiarów wizerunku; lub
  2. materiału (materiałów) czy techniki (technik) wykorzystanych do jego sporządzenia; lub
  3. tego, czy do wizerunku zostały dodane elementy lub ilustracje nie pochodzące z banknotów; lub
  4. tego, czy został zmieniony wzór banknotu euro, na przykład litery czy symbole.
 2. Reprodukcje, które ogół społeczeństwa mógłby uznać za prawdziwe banknoty euro, będą nielegalne.
 3. Reprodukcje spełniające poniższe kryteria będą uważane za legalne, gdyż nie istnieje ryzyko, że ogół społeczeństwa mógłby uznać je za prawdziwe banknoty euro:
  1. jednostronne reprodukcje banknotu euro odpowiadającego opisowi z art. 1, pod warunkiem, że zarówno pionowy, jak i poziomy wymiar reprodukcji stanowi co najmniej 125% lub co najwyżej 75% odpowiednich wymiarów banknotu euro odpowiadającego opisowi z art. 1; lub
  2. dwustronne reprodukcje banknotu euro odpowiadającego opisowi z art. 1, pod warunkiem, że zarówno pionowy, jak i poziomy wymiar reprodukcji stanowi co najmniej 200% lub co najwyżej 50% odpowiednich wymiarów banknotu euro odpowiadającego opisowi z art. 1; lub
  3. reprodukcje charakterystycznych elementów wzoru banknotu euro odpowiadającego opisowi z art. 1, pod warunkiem, że element taki nie jest odtworzony na tle przypominającym banknot; lub
  4. jednostronne reprodukcje odtwarzające część awersu lub rewersu banknotu euro, pod warunkiem, że część ta jest mniejsza niż jedna trzecia oryginalnego awersu lub rewersu banknotu euro odpowiadającego opisowi z art. 1; lub
  5. reprodukcje sporządzone na materiale wyraźnie różnym od papieru i wyglądającym wyraźnie inaczej niż materiał wykorzystywany do produkcji banknotów; lub
  6. niematerialne reprodukcje udostępniane w postaci elektronicznej na stronach internetowych, środkami przewodowymi lub bezprzewodowymi lub innymi środkami umożliwiającymi członkom społeczeństwa dostęp do tych niematerialnych reprodukcji w miejscu i czasie indywidualnie przez nich wybranym, pod warunkiem, że:
   • figuruje na nich słowo WZÓR, wydrukowane w poprzek reprodukcji czcionką Arial lub podobną. Długość słowa WZÓR wynosi co najmniej 75% długości reprodukcji, a wysokość słowa WZÓR wynosi co najmniej 15% szerokości reprodukcji, przy czym jest ono nadrukowane farbą kryjącą (matową), w kolorze kontrastującym z kolorem zasadniczym odpowiedniego banknotu euro odpowiadającego opisowi z art. 1, a także
   • rozdzielczość reprodukcji elektronicznej w oryginalnym wymiarze nie przekracza 72 dpi (punktów na cal).
 4. Na pisemny wniosek ECB oraz NCB mogą zaświadczyć, że reprodukcje niespełniające kryteriów wymienionych w ust. 3, lecz których ogół społeczeństwa nie może pomylić z prawdziwymi banknotami euro odpowiadającymi opisowi z art. 1, są także legalne. Jeśli reprodukcja jest sporządzona na obszarze jednego tylko Państwa Członkowskiego, wnioski, o których wspomniano powyżej, powinny być skierowane do NCB danego Państwa Członkowskiego. We wszystkich pozostałych przypadkach wnioski takie powinny być skierowane do ECB.
 5. Zasady reprodukcji banknotów euro mają także zastosowanie do banknotów euro wycofanych z obiegu lub nie pozbawionych statusu prawnego środka płatniczego na mocy niniejszej decyzji.

1) Official Journal of the European Union, L 233, 31.08.2001, p. 55.
2) Official Journal of the European Union, L 5, 09.01.2002, p. 26.


Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-11
1 EUR4,6745
1 USD4,5206
1 CHF4,8134
1 GBP5,5339
100 JPY3,4109

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję