Kredyt wekslowy

Podstawa prawna

Od 10 kwietnia 2020 r. Narodowy Bank Polski udostępnia bankom instrument umożliwiający pozyskanie środków z banku centralnego w formie kredytu wekslowego. Warunki i zasady udzielania tego kredytu określa uchwała nr 21/2020 r. Zarządu NBP dostępna pod adresem: dzu.nbp.pl/DU_NBP/2020/9/akt.pdf

Wnioski o zawarcie umowy

Wnioski o zawarcie umowy z NBP należy przesłać w formie elektronicznej (skan) na adres kredyt.wekslowy@nbp.pl oraz równolegle w formie pisemnej – z dopiskiem „Kredyt wekslowy” – na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Operacji Krajowych
Sekretariat
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

Zasady udzielania kredytu

  1. Udzielanie kredytu poprzedzone jest złożeniem wniosku i zawarciem z NBP umowy o udzielanie kredytów wekslowych wraz załącznikami (Umowa). Umowa może zostać zawarta wyłącznie z podmiotami uprawnionymi wskazanymi w § 1 ust. 1 uchwały nr 21/2020 Zarządu NBP z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Uchwała). NBP może uzależnić zawarcie Umowy od złożenia gwarancji spłaty kredytów wekslowych (zgodnie z § 1 ust.3 Uchwały), tj. posiadające rachunki bieżące w NBP: centrale banków krajowych oraz ich upoważnione oddziały, banki spółdzielcze, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych.
  2. Warunkiem udzielenia kredytu jest przedstawienie przez Bank do dyskonta weksla/weksli odpowiadających wymogom wskazanym w § 1 ust. 1 Uchwały oraz Umowie, a także dokumentów wymienionych w § 4 Uchwały. Weksle powinny być składane do dyskonta w terminie wskazanym przez NBP (zobacz: „Terminy przyjmowania przez NBP weksli do dyskonta”). NBP zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia weksla/weksli, w przypadku braku spełnienia warunków formalnych.
  3. Kredyt wekslowy udzielany jest do wysokości limitu ustalonego indywidualnie dla każdego banku, stanowiącego iloczyn wartości rezerwy obowiązkowej oraz parametru wyliczanego na podstawie wskaźników finansowych Banku.
  4. Kredyt może być udzielony na okres do 1 roku.
  5. Wysokość kredytu wekslowego równa jest kwocie zdyskontowanego weksla/weksli. Odsetki dyskontowe obliczane są zgodnie ze wzorem wskazanym w § 10. ust. 2 Uchwały.
  6. Bank może dokonać wcześniejszej spłaty udzielonego mu przez NBP kredytu wekslowego.
  7. Spłata kredytu wekslowego odbywa się poprzez obciążenie rachunku bieżącego Banku.
  8. Niezwłocznie po dokonaniu spłaty kredytu NBP zwraca Bankowi weksel/weksle.

Terminy przyjmowania przez NBP weksli do dyskonta

Kliknij i rozwiń listę ▼

l.p. Oddział Okręgowy Adres, pokój, telefon Dzień/dni tygodnia godziny
1 Białystok ul. Piękna 1,
15-282 Białystok,
Sekretariat Oddziału
tel. 22 108 5801
poniedziałek‑piątek 8.00‑13.00
2 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 8,
85–067 Bydgoszcz,
budynek A, I piętro, sala konferencyjna
tel. 22 180 2272
poniedziałek‑piątek 8.00‑12.00
3 Gdańsk ul. Okopowa 1,
80-958 Gdańsk,
pok. nr 27
tel. 22 185 8525
wtorek 8.00‑10.00
4 Katowice ul. Bankowa 1,
40-007 Katowice,
Punkt Rejestracji Użytkowników przy Sali operacyjnej Oddziału
tel. 22 183 2102
poniedziałek, czwartek 8.00‑10.00
5 Kielce ul. Warszawska 46,
25-312 Kielce,
pok. nr 103
tel. 22 184 1127
poniedziałek‑piątek 8.00‑14.00
6 Kraków ul. Basztowa 20,
30-960 Kraków,
pok. nr 227 /Sala narad/
tel. 22 181 2168
środa 9.00‑11.00
7 Lublin ul. F. Chopina 6,
20-026 Lublin,
pok. nr 6
tel. 22 108 1602
poniedziałek-piątek 8.00‑14.00
8 Łódź Al. Kościuszki 14,
90-950 Łódź,
pok. nr 22
tel. 22 184 2704
poniedziałek‑piątek 8.00‑11.00
9 Olsztyn
Al. marsz. J. Piłsudskiego 11/17,
10-575 Olsztyn,
Sala operacyjna
tel. 22 108 9500
poniedziałek, środa 8.00‑11.00
10 Opole ul. Damrota 2B,
45-064 Opole,
pok. nr 310
tel. 22 187 7550
poniedziałek‑piątek 8.00‑13.00
11 Poznań Al. K. Marcinkowskiego 12,
60-827 Poznań,
pok. nr 114 (I piętro)
tel. 22 186 1262
poniedziałek, wtorek 8.00‑12.00
12 Rzeszów ul. 3 Maja 12,
35-959 Rzeszów,
pok. nr 205
tel. 22 181 7233
wtorek, środa, piątek 8.00‑10.30
13 Szczecin ul. płk. T. A. Starzyńskiego 1,
70-506 Szczecin,
pok. nr 1
tel. 22 189 1524
poniedziałek 10.00‑12.00
14 Warszawa ul. Jasna 12,
00-013 Warszawa
tel. 22 185 1003
poniedziałek‑piątek 8.00‑11.00
15 Wrocław ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43,
50-059 Wrocław,
Sala operacyjna, pok. nr 1
tel. 22 187 1304
poniedziałek, wtorek 9.00‑11.00
16 Zielona Góra Al. Wojska Polskiego 25,
65-950 Zielona Góra,
Biuro Przepustek
tel. 22 186 8502
poniedziałek, wtorek 8.00‑12.00

Zobacz również

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-09-24
1 EUR4,6085
1 USD3,9268
1 CHF4,2494
1 GBP5,3866
100 JPY3,5564

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję