Kalendarz NBP

Kalendarz udostępniania danych

W nawiasie podano miesiąc (lub kwartał), którego dotyczy odczyt.

Kategorie Ostatnia
aktualizacja
Luty Marzec Kwiecień Maj
Sektor finansowy
Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji 02/2023 22/02/23
(styczeń)
22/03/23
(luty)
25/04/23
(marzec)
24/05/23
(kwiecień)
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji 02/2023 07/02/23
(styczeń)
07/03/23
(luty)
07/04/23
(marzec)
05/05/23
(kwiecień)
Stopy procentowe - dziennie dziennie dziennie dziennie
Sektor zagraniczny
Bilans płatniczy - miesięczny 02/2023 13/02/23
(grudzień)
16/03/23
(styczeń)
13/04/23
(luty)
15/05/23
(marzec)
Bilans płatniczy - kwartalny 02/2023 - 31/03/23
(IV kw. 2022)
- -
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych 02/2023 07/02/23
(styczeń)
07/03/23
(luty)
07/04/23
(marzec)
05/05/23
(kwiecień)
Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych 02/2023 21/02/23
(styczeń)
21/03/23
(luty)
21/04/23
(marzec)
19/05/23
(kwiecień)
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna 02/2023 - 31/03/23
(IV kw. 2022)
- -
Zadłużenie zagraniczne 02/2023 - 31/03/23
(IV kw. 2022)
- -
Kursy walut - dziennie dziennie dziennie dziennie
Ceny
Inflacja bazowa 02/2023 - 16/03/23
(luty)
17/04/23
(marzec)
16/05/23
(kwiecień)

Zobacz też:

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-03
1 EUR4,6920
1 USD4,2928
1 CHF4,7023
1 GBP5,2571
100 JPY3,3391

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję