wersja angielska
Wprowadzenie Program konferencji Organizatorzy Informacje
Cel konferencji

Mimo, że migracja z krajów Europy środkowej i Wschodniej do Europy Zachodniej znacząco wzrosła po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 r. i 2007 r., to wiedza na temat jej wpływu na rynki pracy i wzrost gospodarczy zarówno w krajach, z których pochodzą emigranci, jak i tych, do których przybyli jest niepełna. Krajowe urzędy statystyczne mają trudności z dokonaniem oceny wielkości i typu (stała lub tymczasowa) migracji.

Wpływ migracji na równowagę na rynku pracy i wzrost gospodarczy, szczególnie w krajach z których wyjechali, jest trudno ocenić także dlatego, że informacje dotyczące aktywności gospodarczej emigrantów i ich kwalifikacji są ograniczone. Jeszcze większych trudności przysparza oszacowanie potencjalnych skutków makroekonomicznych migracji, z tytułu zmian salda rachunku obrotów bieżących i kursu walutowego. Ponadto w długim okresie głównym problemem dla prowadzonych w tym zakresie badań i realizowanej polityki, pozostaje - w świetle starzenia się ludności europejskiej - rola migracji w przekształceniu gospodarki europejskiej w system bardziej innowacyjny i wydajny.

Głównym celem konferencji jest zebranie najnowszych badań na temat migracji, jako zjawiska ekonomicznego i jej wpływu na rynki pracy i wzrost gospodarczy w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz przepływów migracyjnych po rozszerzeniu UE. Tematyka konferencji koncentruje się w szczególności na następujących obszarach:

  • determinanty migracji,
  • migracja zarobkowa po rozszerzeniu UE i jej wpływ na rynki pracy krajów wysyłających i przyjmujących,
  • makroekonomiczne skutki migracji (przekazy, bilans płatniczy, wzrost gospodarczy, zmiany w specjalizacji produkcji, itd.),
  • migracja i mobilność innych czynników produkcji (outsourcing transgraniczny, itd.).

Konferencja jest przeznaczona głównie dla osób badających rynek pracy, makroekonomistów z banków centralnych, środowisk akademickich, ekonomistów i praktyków z instytucji rządowych i międzynarodowych.

Najlepszy artykuł zostanie uhonorowany specjalną nagrodą w wysokości 2 000 euro. Uczestnikami konkursu mogą być osoby do 35 roku życia.


Patroni medialni

Stopy procentowe

Referencyjna 0,50
Lombardowa 1,00
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,51
Dyskontowa weksli 0,52

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-10-19
1 EUR4,5717
1 USD3,9212
1 CHF4,2644
1 GBP5,4084
100 JPY3,4407

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję