Konkursy NBP

Konkurs na pracę pisemną XVI edycja

Wyniki XVI edycji Konkursu na pracę pisemną.

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji „Konkursu na pracę pisemną”. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Patronat internetowy objął Plagiat.pl.

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas VII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), uczęszczających do publicznych i niepublicznych placówek w roku szkolnym 2017/2018.

Celem konkursu jest pogłębienie zainteresowań młodzieży wiedzą ekonomiczną, sprawdzenie umiejętności praktycznego jej wykorzystania oraz zachęcenie dyrekcji i nauczycieli ww. szkół do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych, kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.

Konkurs ogłaszany jest w dwóch kategoriach:

 • VII klasy szkół podstawowych oraz gimnazja – temat konkursowy:
  Czy potrzebna jest interwencja w nierówny podział dochodu? Jeśli tak – czyja i na czym powinna polegać, a jeśli nie – dlaczego?
 • Szkoły ponadpodstawowe z wyłączeniem gimnazjów – temat konkursowy:
  Czy wzrost PKB w danym kraju oznacza wzrost dobrobytu i poprawę jakości życia obywateli?

Praca nadesłana przez ucznia na konkurs musi spełniać następujące warunki:

 1. musi zostać przygotowana w języku polskim;
 2. jej objętość nie może być mniejsza niż 5 stron formatu A4 i większa niż 10 stron (z uwzględnieniem pkt 4) – może zawierać elementy graficzne np. zdjęcia, wykresy itp.;
 3. na stronie pracy powinno znajdować się średnio 1200 znaków, nie licząc spacji, rozmiar odstępów między wierszami 1,5 pkt, czcionki 12 pkt, jej typ Times New Roman lub Arial;
 4. musi zawierać spis bibliograficzny wszystkich pozycji książkowych, artykułów, aktów prawnych, stron internetowych itp., które autor wykorzystał w pracy;
 5. musi zostać zapisana w formacie tekstowym doc, docx, odt lub rtf.

Przesyłanie prac

Prace konkursowe należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Wszystkie zgłoszone prace zostaną sprawdzone w Internetowym Systemie Antyplagiatowym Plagiat.pl w celu wykluczenia ewentualnych zbieżności z innymi dostępnymi tekstami.

Termin przesłania prac (wraz z niezbędnymi załącznikami) upływa 17 października 2017 r.

Do wygrania

Autorom najlepszych prac Kapituła „Konkursu na pracę pisemną” przyzna nagrody:

 • za zajęcie pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 4000 zł brutto,
 • za zajęcie drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3500 zł brutto,
 • za zajęcie trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł brutto,
 • trzy wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości po 1500 zł brutto.

Nagrody otrzymają również nauczyciele – opiekunowie merytoryczni najlepszych prac. Ogłoszenie wyników konkursu i uroczystość wręczenia nagród zaplanowane zostały na 8 grudnia 2017 r.

Koordynator konkursu:

Kinga Sternik
e-mail: mlodziez@nbp.pl

Pliki do pobrania:

Stopy procentowe

Referencyjna 0,50
Lombardowa 1,00
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,55
Dyskontowa weksli 0,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-05-28
1 EUR4,4264
1 USD4,0244
1 CHF4,1494
1 GBP4,9316
100 JPY3,7322

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję