Konkursy

Uroczyste zakończenie Konkursów o Nagrodę Prezesa NBP za najlepsze prace z zakresu nauk ekonomicznych

Uroczystą Galą z udziałem Prezesa NBP, Prof. Marka Belki, zakończyły się 14 grudnia 2012 r. kolejne edycje Konkursów o Nagrodę Prezesa NBP na najlepsze prace z zakresu nauk ekonomicznych: magisterską oraz doktorską i habilitacyjną.

W tym roku przeprowadzone zostały: V edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską (w tej kategorii Konkurs organizowany jest co roku) oraz III edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną (Konkurs organizowany jest co dwa lata). Łącznie wpłynęło do NBP ponad 150 prac.

Stałym celem Konkursów jest rozwijanie polskiej myśli ekonomicznej poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

Prezes NBP, Pan Prof. Marek Belka w swoim wystąpieniu podziękował uczestnikom Konkursu, członkom Kapituły oraz innym osobom zaangażowanym w realizację projektu. Gratulując laureatom, Prezes NBP wspomniał o osobistym wymiarze przebiegu uroczystości, bowiem wydarzenie to ma miejsce w jego rodzinnym mieście – Łodzi.

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Pan Prof. Włodzimierz Nykiel, dziękując Prezesowi NBP za organizację uroczystości na łódzkiej uczelni, wyraził pragnienie, by coroczne wydarzenie związane z przyznawaniem tak wyjątkowych nagród już na stałe zagościło w Łodzi – mieście, które jest znanym i cenionym ośrodkiem akademickim, o tradycjach kształcenia wybitnych ekonomistów zajmujących eksponowane stanowiska administracji rządowej i samorządowej.

W tegorocznych edycjach Kapituła nagrodziła i wyróżniła łącznie 12 autorów i autorek prac. Uzasadnienie werdyktu Kapituły Konkursu przekazał gościom obecnym na uroczystości Przewodniczący Kapituły, Pan Prof. Alojzy Z. Nowak.


W Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracą magisterską wyróżniono dwie prace oraz przyznano ex aequo dwie nagrody III, a także nagrodę II i I.

I nagroda w wysokości 10 000 zł – p. Maciej Stanisław Gałecki, praca pt. „Modelowanie i prognozowanie inflacji w Polsce w latach 2000 – 2010”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Promotor: prof. dr hab. Magdalena Osińska

II nagroda w wysokości 7 000 zł – p. Joanna Maria Pułaczewska, praca pt. „Behawioralny model kursu równowagi dla Polski, Czech i Węgier”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Promotor: prof. dr hab. Magdalena Osińska

III nagroda w wysokości 5 000 zł – p. Barbara Michalewska, praca pt. „Konsekwencje ekspansji terytorialnej banków spółdzielczych w Polsce – studium wybranych przypadków”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Promotor: dr Grzegorz Kotliński

ex aequo

III nagroda w wysokości 5 000 zł – p. Kamil Jerzy Tyliński, praca pt. „Wpływ wybranych czynników polityki makroekonomicznej na wzrost gospodarczy”, Uniwersytet Łódzki, Promotor: dr Paweł Baranowski

Wyróżnienie w wysokości 3 000 zł – p. Maciej Adam Albinowski, praca pt. „Makroekonomiczne konsekwencje bankowej kreacji pieniądza”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Promotor: dr Andrzej Rzońca

Wyróżnienie w wysokości 3 000 zł – p. Michał Burzyński, praca pt. „Rynek kapitałowy w neo-schumpeterowskich modelach wzrostu gospodarczego”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Promotor: dr hab. Krzysztof Malaga


Wśród prac doktorskich Kapituła przyznała trzy wyróżnienia oraz nagrodę główną. Z kolei wśród prac habilitacyjnych Komisja nie przyznała nagrody głównej, ale podjęła decyzję o przyznaniu wyróżnienia oraz nagrody II.

W kategorii praca doktorska:

Nagroda Prezesa NBP w wysokości 25 000 zł – p. Dorota Skała, praca pt. „Ocena wyników i profili ryzyka banków europejskich – wpływ czynników behawioralnych”, Uniwersytet Szczeciński, Promotor: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński

Wyróżnienie w wysokości 10 000 zł – p. Dorota Żuchowska, praca pt. „Polityka kursu walutowego a inflacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Promotor: dr hab. Barbara Polszakiewicz

Wyróżnienie w wysokości 10 000 zł – p. Ewa Chojnacka, praca pt. „Determinanty struktury kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Promotor: dr hab. Bożena Kołosowska

Wyróżnienie w wysokości 10 000 zł – p. Marcin Brycz „Dyskusja nad Neo-Keynesowską krzywą Phillipsa – ewolucja poglądów i metod szacowania (ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki polskiej)”, Uniwersytet Gdański, Promotor: dr hab. Dariusz Filar

W kategorii praca habilitacyjna:

II Nagroda w wysokości 30 000 zł – dr hab. Paweł Niedziółka, praca pt. „Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wyróżnienie w wysokości 20 000 zł – dr hab. Piotr Wdowiński, praca pt. „Modele kursów walutowych”, Uniwersytet Łódzki


Gala wręczenia nagród odbyła się w zabytkowym Pałacu Biedermanna należącym obecnie do Uniwersytetu Łódzkiego. Budynek nawiązujący stylem do XVII-wiecznego pałacu francuskiego został wybudowany w latach 1910-1912. Pałac bardzo często staje się planem filmowym dla polskich ekranizacji. Powstały tu zdjęcia m.in. do filmu „Mój Rower” Piotra Trzaskalskiego.

Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu artystek Akademii Muzycznej w Łodzi im. G. i K. Bacewiczów: Izabelli Trębacz i Anny Liszewskiej, zatytułowany „Impresje”.
Informacje o tegorocznych edycjach Konkursów:Partner naukowy: Partnerzy: Partoni medialni: Partner medialny: Prof. Michał Kleiber
Prezes Polskiej Akademii Nauk

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-10
1 EUR4,4745
1 USD3,9646
1 CHF4,2099
1 GBP4,9941
100 JPY3,7134

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję