Edukacja

Plakat

Konkurs o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za wybitne publikacje książkowe z dziedziny bankowości i finansów

Data publikacji strony: 27-12-2012

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z dziedziny bankowości i finansów.

Celem Konkursu jest stałe podnoszenie jakości publikacji ekonomicznych i promocja najwybitniejszych prac polskich ekonomistów z zakresu głównych zadań banku centralnego (polityki pieniężnej, stabilności finansowej, systemu płatniczego, emisji i obiegu gotówki).

Do Konkursu można zgłosić więcej niż jedną pracę jednego autora lub grupy autorów opublikowaną na terenie Polski w okresie 2 lat poprzedzających ogłoszenie Konkursu i w roku jego ogłoszenia.

Prawo zgłaszania prac do konkursu przysługuje:

  1. Radom Wydziałów i Radom Naukowym Instytutów, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii.
  2. Autorom prac, pod warunkiem dołączenia dwóch recenzji wspierających wniosek, przygotowanych niezależnie przez dwóch profesorów tytularnych.

Kapituła Konkursu może przyznać jedną nagrodę w wysokości 80 000 zł.
W przypadku nieprzyznania nagrody, Kapituła może przyznać wyróżnienie w wysokości 30 000 zł.


Prace można nadsyłać do 30 listopada 2013 r. na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

z dopiskiem Konkurs na książkę.

O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.


Kontakt:

Koordynator: Iwona Stryjek
e-mail: iwona.stryjek@nbp.pl
tel. 22 653 29 86

Pliki do pobrania:

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-06-05
1 EUR4,4443
1 USD3,9217
1 CHF4,0948
1 GBP4,9563
100 JPY3,5899

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję