Konkursy

Uroczyste zakończenie VI edycji Konkursu o nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

Data publikacji strony: 13-12-2013

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w VI edycji Konkursu o nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych odbyło się w poniedziałek 2 grudnia 2013 r. w siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Warszawie z udziałem Prezesa NBP, prof. Marka Belki.

Podczas gali rozstrzygnięto dwa konkursy: VI edycję konkursu o Nagrodę Prezesa NBP na najlepszą pracę magisterską oraz XII edycję konkursu na pracę pisemną dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W wydarzeniu uczestniczyła młodzież szkolna oraz nauczyciele, a także absolwenci uczelni wyższych i promotorzy ich prac magisterskich. W spotkaniu udział wzięli także członkowie zarządu NBP: prof. Małgorzata Zaleska, prof. Eugeniusz Gatnar i dr Andrzej Raczko. Na sali obecna była również Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej. MEN patronowało tegorocznej edycji konkursu na pracę pisemną dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Otwierając spotkanie, profesor Marek Belka przypomniał politykę edukacyjną, jaką realizuje bank centralny. – Stworzyliśmy w Banku kompleksową formułę edukacyjną mającą na celu wyszukiwanie i nagradzanie wyróżniających się w dziedzinie ekonomii osób, począwszy od uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – Konkurs na pracę pisemną, poprzez studentów i absolwentów uczelni wyższych – Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską oraz Staże Prezesa NBP, aż do pracowników naukowych i praktyków – Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną oraz Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z dziedziny bankowości i finansów – mówił profesor Belka.

W VI edycji konkursu o Nagrodę Prezesa NBP na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych nagrodzono pięć prac, którym przyznano jedno miejsce pierwsze, dwa miejsca drugie oraz dwa miejsca trzecie. Kapituła nie przyznała w tym roku wyróżnień, ale uhonorowała siedem osób dyplomami uznania za wysoką jakość prac magisterskich.

Tegoroczny konkurs na najlepszą pracę magisterską odbył się pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a partnerem naukowym był prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk. Przy VI edycji konkursu NBP współpracował także z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs został objęty patronatem medialnym przez Rzeczpospolitą, Radio PiN, Newsweek oraz Forbes. Partnerem medialnym konkursu był portal Obserwator Finansowy.

Wyniki VI o Nagrodę Prezesa NBP na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

Nagrody

 • I nagroda – w formie Nagrody Prezesa NBP – w wysokości 10 000 zł
  Pani Joanna Mąkosa – praca pt. „Wpływ kapitału społecznego na dobrostan subiektywny i dochody Europejczyków”
  Szkoła Główna Handlowa, Promotor: dr hab. Jakub Growiec

ex aequo

 • II nagroda w wysokości 7 000 zł
  Magdalena Krupa – praca pt. „Badanie adekwatności kapitałowej z wykorzystaniem testów warunków skrajnych”
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Doman

 • II nagroda w wysokości 7 000 zł
  Krzysztof Róg – praca pt. „Analiza występowania efektu zarażania podczas kryzysu subprime w wybranych krajach europejskich”
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Promotor: dr hab. Mateusz Pipień

ex aequo

 • III nagroda w wysokości 5 000 zł
  Marika Kaptur – praca pt. „Polityka stóp procentowych a stabilność na rynku nieruchomości na tle kryzysu finansowego 2007-2010”
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Promotor: prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska

 • III nagroda w wysokości 5 000 zł
  Felix Christian Buss – praca pt. „Integracja rynku obligacji skarbowych strefy euro podczas okresu dywergencji stóp procentowych”
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Promotor: dr hab. Katarzyna Szarzec

Dyplomy uznania za wysoką jakość pracy magisterskiej

 • Małgorzata Ćwiek – praca pt. „Unia walutowa w kryzysie – badanie determinant i współzależności wiarygodności kredytowej państw strefy euro mierzonej notowaniami kontraktów CDS”
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Doman

 • Tomasz Dubiel-Teleszyński – praca pt. „Sezonowość a cykl koniunkturalny – wnioski z analizy danych funkcyjnych o produkcji przemysłowej w Polsce i Stanach Zjednoczonych”
  Szkoła Główna Handlowa, Promotor: prof. dr hab. Aleksander Welfe

 • Michał Daniel Fronc – praca pt. „Wpływ kryzysu finansowego na poziom rynkowej awersji do ryzyka”
  Szkoła Główna Handlowa, Promotor: dr Piotr Mielus

 • Michał Gostkowski – praca pt. „Budowa i porównanie wielomianowego modelu logitowego z modelem regresji Beta przy modelowaniu parametru Loss Given Default”
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Promotor: prof. dr hab. Bolesław Borkowski

 • Paweł Kopiec – praca pt. „Analiza wpływu zmiany płacy minimalnej na rynek pracy w Polsce”
  Szkoła Główna Handlowa, Promotor: dr Krzysztof Makarski

 • Zuzanna Śliwczyńska – praca pt. „Integracja walutowa w Europie Środkowo-Wschodniej na przykładzie Słowacji i Słowenii”
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Promotor: prof. dr hab. Janusz Tomidajewicz

 • Ignacy Święcicki – praca pt. „Przyczyny trudności koordynacji polityki fiskalnej i pieniężnej w Unii Gospodarczej i Walutowej”
  Uniwersytet Warszawski, Promotor: prof. dr hab. Jan Jakub Michałek

Wszystkim Laureatom i ich Promotorom gratulujemy, a tegorocznych absolwentów kierunków związanych z ekonomią zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu w 2014 r.

Galeria:

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-08-05
1 EUR4,5555
1 USD3,8485
1 CHF4,2454
1 GBP5,3553
100 JPY3,5110

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję