Edukacja: Konkursy

V edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną

25 listopada 2016 roku odbyła się uroczysta gala ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród laureatom Konkursu.
Informacje dotyczące wyników dostępne są na stronie NBPortal.pl

https://www.nbportal.pl/wiedza/wydarzenia/nagrody-za-najlepsze-prace-magisterskie,-doktorskie-i-habilitacyjne-juz-przyznane

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską oraz najlepsze osiągnięcia naukowe, na podstawie których przyznaje się stopień doktora habilitowanego.

Celem Konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów prac, na podstawie których uzyskali oni stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę ogłoszenia Konkursu, tj. w okresie między 1.01.2014 r. a 31.12.2015 r.

Zgłoszenia prac do Konkursu mogą dokonywać autorzy, a także uczelnie oraz promotorzy i recenzenci za zgodą autora.

Autorom najlepszych prac Kapituła przyznaje:

  1. w przypadku pracy doktorskiej:
    • pierwszą nagrodę w wysokości 30.000 zł,
    • trzy wyróżnienia w wysokości po 10.000 zł,
  2. w przypadku pracy habilitacyjnej:
    • pierwszą nagrodę w wysokości 50.000 zł,
    • trzy wyróżnienia w wysokości po 20.000 zł.

O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.

Wskazówki techniczne:
Dla ułatwienia zakodowania pracy/publikacji na CD/DVD prosimy nagrać plik w formacie .doc., docx. lub .rtf. Jeśli to możliwe, praca powinna być zapisana w jednym pliku. Opisy plików i katalogów powinny zawierać: imię/inicjał i nazwisko oraz dopisek praca mgr. Płyta powinna być podpisana w następującym sposób: imię, nazwisko, praca doktorska/habilitacyjna i ew. tytuł.Zobacz też: Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-09-24
1 EUR4,6085
1 USD3,9268
1 CHF4,2494
1 GBP5,3866
100 JPY3,5564

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję