Konkursy

Konkurs na pracę pisemną - XV edycja

Konkurs na pracę pisemną XV edycja

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu na pracę pisemną.

Konkurs ogłaszany jest w dwóch kategoriach:

 • Gimnazja: Czy tylko skarbonka? Jak oszczędzać pieniądze, których nie widać?

 • Szkoły ponadgimnazjalne: Mądre i odpowiedzialne zadłużanie się – jak unikać pułapek kredytowych?

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Celem Konkursu jest pogłębienie zainteresowań młodzieży ekonomią, sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej oraz zachęcenie dyrekcji i nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych, kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów publicznych i niepublicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2016/2017.

Praca nadesłana przez ucznia na Konkurs musi spełniać następujące warunki:

 • musi zostać przygotowana w języku polskim;

 • jej objętość nie może być mniejsza niż 5 stron formatu A4 i większa niż 10 stron (z uwzględnieniem pkt 4) – może zawierać elementy graficzne np. zdjęcia, wykresy itp.;

 • średnia liczba znaków na stronę to minimum 1200 (bez spacji), rozmiar odstępów między wierszami 1,5 pkt, czcionki 12 pkt, jej typ Times New Roman lub Arial;

 • musi zawierać spis bibliograficzny wszystkich pozycji książkowych, artykułów, aktów prawnych, stron internetowych itp., które autor wykorzystał w pracy;

 • musi zostać zapisana w formacie tekstowym doc, docx, odt lub rtf.

Wszystkie zgłoszone prace zostaną sprawdzone w Internetowym Systemie Antyplagiatowym Plagiat.pl.

Termin zgłoszeń upływa 16 października 2016 r.

Autorom najlepszych prac Kapituła przyzna nagrody:

 • za zajęcie pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3700 zł brutto,

 • za zajęcie drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3200 zł brutto,

 • za zajęcie trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 2700 zł brutto,

 • trzy wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości po 1200 zł brutto.

Nagrody otrzymają również nauczyciele – opiekunowie merytoryczni najlepszych prac.

Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród zaplanowane zostały na 9 grudnia 2016 r.

Kontakt
Koordynator: Marcela Wasilewska
tel.: 22 185 13 99
e-mail:mlodziez@nbp.pl

Pliki do pobrania

 1. Regulamin XV edycji Konkursu na pracę pisemną organizowanego w roku szkolnym 2016/2017 (PDF)
 2. Załącznik nr 1 – Recenzja pracy Załącznik nr 1 – Recenzja pracy konkursowej (przygotowuje nauczyciel – opiekun merytoryczny pracy konkursowej, uczeń załącza do formularza zgłoszeniowego scan własnoręcznie podpisany przez nauczyciela) (DOC)
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego (wypełnia i podpisuje rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika Konkursu, uczeń załącza do formularza zgłoszeniowego scan własnoręcznie podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego) (DOC)
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie laureata Konkursu / rodzica lub opiekuna prawnego (wypełnia laureat Konkursu / rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego laureata Konkursu, uczeń przekazuje osobiście organizatorowi Konkursu) (DOC)
 5. Załącznik nr 4 – Dane niezbędne do wypłaty nagród (wypełnia laureat Konkursu / rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego laureata Konkursu / nauczyciel – opiekun merytoryczny nagrodzonej pracy, uczeń / nauczyciel przekazuje osobiście organizatorowi Konkursu) (DOC)
 6. Konkurs na prace pisemna XV edycja - plakat (PDF)

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-07-04
1 EUR4,7002
1 USD4,5032
1 CHF4,6911
1 GBP5,4587
100 JPY3,3275

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję