Konkursy

XIX edycja Konkursu im. Władysława Grabskiego. W tym roku nowa kategoria
i dodatkowa nagroda!

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w XIX edycji Konkursu im. Władysława Grabskiego dziennikarzy i redakcje, którzy w sposób przystępny i zrozumiały wyjaśniają czytelnikom trudne zagadnienia ze świata gospodarki i przyczyniają się do podnoszenia wiedzy ekonomicznej społeczeństwa. Nagrodą główną są tytuły: „Dziennikarz Ekonomiczny 2021 r.” oraz – nowość w tym
roku – „Redakcja 2021 r.”.

Nagrody przyznawane są za najlepsze publikacje o tematyce ekonomicznej, które ukazały się w mediach ogólnopolskich oraz lokalnych od 20 października 2020 r. do 30 sierpnia 2021 r. Do Konkursu można zgłaszać publikacje prasowe
(w tym internetowe), materiały radiowe i telewizyjne w języku polskim i angielskim. W tym roku została wprowadzona dodatkowa kategoria: Pandemia wyzwaniem dla krajowych finansów i gospodarki, w której można zgłaszać materiały medialne poświęcony wyzwaniom, przed jakimi stanęła Polska gospodarka w obliczu pandemii COVID-19.

Termin składania prac został przedłużony do 10 września 2021 r.

Laureat Konkursu im. Władysława Grabskiego – Dziennikarz Ekonomiczny 2021 roku – otrzyma nagrodę pieniężną
w wysokości 30 000 zł. Kapituła może także przyznać nagrody o wartości 10 000 zł w każdej z sześciu kategorii konkursowych oraz dwa wyróżnienia. Uwaga! W tym roku można ubiegać się o dodatkową nagrodę w wysokości
20 000 zł brutto za pracę zespołową o tematyce ekonomicznej i zdobyć tytuł „Redakcja 2021 roku”.

Kategorie

 • Polityka pieniężna i stabilność finansowa,
 • Finanse osobiste i edukacja ekonomiczna,
 • Felieton lub analiza,
 • Wywiad,
 • Problematyka regionalna,
 • Pandemia wyzwaniem dla krajowych finansów i gospodarki.

Kryteria oceny:

 • warsztat dziennikarski, w szczególności czytelna prezentacja problemu ekonomicznego, umożliwiająca odbiorcy zrozumienie tekstu;
 • aktualność i znaczenie przedstawionej problematyki dla opinii publicznej;
 • interesujący, indywidualny charakter materiału;
 • stopień spełnienia warunków dla danej kategorii.

Kapituła konkursu:

Kapitułę konkursu tworzą wybitni eksperci i komentatorzy ekonomiczni.

Sposoby zgłaszania prac:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego online. Uwaga: w przypadku materiałów radiowych i telewizyjnych, których objętość przekracza 30 MB, konieczne będzie dostarczenie pracy konkursowej na płycie CD lub DVD do siedziby NBP.
 2. Wydrukowanie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie go wraz z materiałem konkursowym na adres: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs im. W. Grabskiego”.

Szczegóły dotyczące zasad przyjmowania zgłoszeń do Konkursu określa:

Kontakt:

tel.: +48 22 185 19 91
e-mail:grabski@nbp.pl

Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21,
00-919 Warszawa

Patron honorowy:

Patroni medialni konkursu:

Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-05
1 EUR4,7053
1 USD4,6024
1 CHF4,8153
1 GBP5,5889
100 JPY3,4581

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję