Edukacja: Konkursy

XIV Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

Sprawdź wyniki konkursu

Narodowy Bank Polski zaprasza absolwentów polskich uczelni do udziału w XIV edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Termin nadsyłania prac upływa: 15 lipca 2021 r.

Założenia konkursowe

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach w Polsce od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Prace na konkurs mogą zgłaszać autorzy, a także – za ich zgodą – promotorzy prac lub uczelnie.

Nagrody

Kapituła konkursu wybierze laureatów najlepszych prac magisterskich i przyzna następujące nagrody:

  • pierwsza nagroda w wysokości 15 000 zł,
  • druga nagroda w wysokości 10 000 zł,
  • trzecia nagroda w wysokości 7000 zł,
  • dwa wyróżnienia po 5000 zł.

Kapituła może zdecydować o innym podziale nagród.

Ogłoszenie wyników: IV kwartał 2021 r.

Zasady wysyłki prac

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do 15 lipca 2021 r. na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za pracę magisterską.

Do pracy należy dołączyć odpis lub kopię dyplomu potwierdzającego nadanie tytułu magistra.

Prosimy o przesłanie pracy w wersji elektronicznej, tzn. nagraną na płytę CD/DVD w formacie doc, docx, lub rtf. O ile to możliwe, praca powinna być zapisana w jednym pliku. Jeśli rozdziały pracy są zapisane w oddzielnych plikach, prosimy umieścić je w jednym katalogu. Opisy plików i katalogów powinny zawierać: imię i nazwisko oraz dopisek: „praca mgr” Płyta CD/DVD powinna być podpisana w następujący sposób: imię, nazwisko, praca magisterska oraz ew. tytuł pracy.

O przyjęciu pracy na konkurs decyduje data stempla pocztowego.

Koordynator konkursu:

Beata Przywoska
e-mail: konkursy.DEW@nbp.pl
tel. 22 185 44 41

Pliki do pobrania:

Patronat honorowy:

Konkurs jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-10-05
1 EUR4,8128
1 USD4,8380
1 CHF4,9299
1 GBP5,5269
100 JPY3,3512

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję