Edukacja: Konkursy

Laureaci XIV edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

XIV edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych została rozstrzygnięta.

Na konkurs wpłynęły 73 prace magisterskie z zakresu nauk ekonomicznych obronione w 2020 r. spełniające wymagania regulaminu. Wyboru pięciu najlepszych prac dokonała kapituła konkursu w składzie:

 • Prof. dr hab. Alojzy Nowak – przewodniczący kapituły,
 • Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski,
 • Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński,
 • Dr hab. Grażyna Ancyparowicz, prof. GWSH,
 • Dr hab. Feliks Grądalski, prof. SGH,
 • Dr hab. Eryk Łon, prof. UEP,
 • Dr Renata Wojciechowska.

Nagrody:

 • Laureatem I nagrody w wysokości 15 000 zł został Pan Marcin Karol Bubicz za pracę: „Konsolidacja nadzoru w ramach Narodowego Banku Polskiego na tle europejskich doświadczeń obronioną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Instytucie Bankowości, pod kierunkiem naukowym p. prof. dr hab. Małgorzaty Zaleskiej.

 • Laureatem II nagrody w wysokości 10 000 zł został Pan Damian Łój za pracę: „Ekonomiczne i prawne aspekty systemu dewizowo-złotego” obronioną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Prawa i Administracji, pod kierunkiem naukowym p. prof. dr. hab. Tadeusza Włudyki.

 • Laureatką III nagrody w wysokości 7000 zł została Pani Julia Walczak za pracę: „Szacunek dolnej granicy stóp procentowych dla Polski” obronioną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Katedrze Ekonomii Ilościowej, pod kierunkiem naukowym p. dr hab. Michała Brzozy-Brzeziny, prof. SGH.

 • Laureatką wyróżnienia w wysokości 5000 zł została Pani Emilia Samojło za pracę: „Koncepcja green bankingu na przykładzie działalności Aktia Bank PLC, Deutsche Bank AG i Banku Pekao SA w latach 2017-2019” obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na Wydziale Ekonomii w Katedrze Pieniądza i Bankowości, pod kierunkiem naukowym p. dr. hab. Grzegorza Kotlińskiego, prof. UEP.

 • Laureatem wyróżnienia w wysokości 5000 zł został Pan Tomasz Szaniec za pracę: „Zastosowanie technologii Robotyzacji Procesów Biznesowych w sektorze usług finansowych w Polsce” obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym, pod kierunkiem naukowym p. dr. hab. Krzysztofa Ryszarda Nowosielskiego, prof. UE.

Gratulujemy laureatom oraz ich promotorom!

Konkurs odbył się pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-18
1 EUR4,7244
1 USD4,6468
1 CHF4,8733
1 GBP5,5983
100 JPY3,4368

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję