Konkursy NBP

Wyniki IV edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe
z zakresu bankowości, pieniądza i finansów

Narodowy Bank Polski co trzy lata ma możliwość przeglądu najnowszych wydawnictw naukowych o tematyce ekonomicznej spośród tych zgłoszonych na Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z zakresu bankowości, pieniądza i finansów. Inicjatywa ta uzupełnia dotychczas realizowane przez NBP konkursy adresowane do uczniów szkół podstawowych i średnich oraz do środowisk akademickich. Łącznie tworzy to spójny system bodźców mających na celu wzrost poziomu edukacji ekonomicznej społeczeństwa.

Celem konkursu, którego czwarta edycja została ogłoszona 10 września 2021 r., było wyłonienie najlepszej naukowej publikacji książkowej z zakresu bankowości, pieniądza i finansów, a ponadto podnoszenie jakości publikacji ekonomicznych oraz promocja najwybitniejszych z nich. Trzy kluczowe kryteria wyboru najlepszego wydawnictwa to: nowatorskie podejście do tematu, warsztat naukowo-badawczy oraz poziom komunikatywności pracy.

W tej edycji konkursu zdecydowano o wyróżnieniu publikacji dr hab. Jana Koleśnika, prof. SGH pt. „Bankowe ryzyko systemowe. Źródła i instrumenty redukcji”. Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Decyzję o przyznaniu wyróżnienia podjęła pięcioosobowa kapituła
w składzie:

  • Dr hab. Ireneusz Dąbrowski, prof. SGH,
    – przewodniczący kapituły,
  • Dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW,
  • Dr hab. Rafał Sura,
  • Dr hab. Jan Wojtyła, prof. UE w Katowicach,
  • Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński.

Gratulujemy autorowi wyróżnionej pracy!
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Patronem medialnym konkursu był Obserwator Finansowy.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-07-05
1 EUR4,7358
1 USD4,5947
1 CHF4,7641
1 GBP5,5334
100 JPY3,3822

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję