Edukacja: Konkursy

Konkurs na pracę pisemną dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Sprawdź wyniki konkursu

Narodowy Bank Polski po raz dwudziesty zaprasza uczniów wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce do udziału w Konkursie na pracę pisemną

Uczestnicy konkursu
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwszą grupę stanowią uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych, a drugą uczniowie szkół ponadpodstawowych (średnich, z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

Temat pracy konkursowej
Temat dla obu ww. kategorii wiekowych to:

Wielcy polscy ekonomiści też byli nastolatkami…
Obejrzyj film nbp.pl/ekonomisci i wybierz bohatera swojej pracy. Jakie wydarzenia i obserwacje ekonomiczne z czasów młodości mogły skłonić wybranego przez Ciebie ekonomistę do zainteresowania się tą tematyką? A co Ciebie intryguje w tym obszarze?

Wymagania konkursowe
Prace konkursowe powinny być przygotowane w języku polskim, o objętości nie mniejszej niż 5 stron i nie większej niż 10 stron formatu A4. Prace mogą zawierać elementy graficzne takie jak zdjęcia czy wykresy. Do prac należy załączyć bibliografię. Więcej szczegółów dotyczących zasad konkursowych znajduje się w regulaminie.

Nagrody dla zwycięzców
W obu kategoriach wiekowych zostaną przyznane po trzy nagrody główne i po trzy wyróżnienia:

  • I miejsce – 4000 zł,
  • II miejsce – 3500 zł,
  • III miejsce – 3000 zł,
  • wyróżnienie – 1500 zł.

Gratyfikację za wsparcie merytoryczne otrzymają również nauczyciele-opiekunowie nagrodzonych uczniów.

Termin nadsyłania prac
Prace konkursowe (z załącznikami wymaganymi w regulaminie) należy nadsyłać do 12 października 2021 r. (do końca dnia) wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Wymagane załączniki:

  • Załącznik nr 1a – recenzja pracy konkursowej napisana przez nauczyciela-opiekuna merytorycznego,
  • Załącznik nr 1b – oświadczenie nauczyciela-opiekuna merytorycznego,
  • Załącznik nr 2 - oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.
Załącznik nr 3 (określony w regulaminie) dotyczący wypłaty nagród pieniężnych zostanie przesłany wyłącznie laureatom i ich opiekunom merytorycznym drogą mailową.

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu
Laureatów wyłoni Kapituła konkursowa na przełomie listopada i grudnia 2021 r. Laureaci i ich opiekunowie merytoryczni zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą mailową lub telefonicznie. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej NBP – www.nbp.pl i/lub w kanałach NBP w mediach społecznościowych.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Partnerem konkursu jest firma Plagiat.pl, dzięki której wszystkie prace zostaną sprawdzone w Internetowym Systemie Antyplagiatowym Plagiat.pl w celu wykluczenia naruszenia praw autorskich i nieuprawnionego wykorzystywania cudzej własności intelektualnej.

Koordynator konkursu:

Kinga Sternik
Departament Edukacji i Wydawnictw
e-mail: mlodziez@nbp.pl
tel. 22 185 14 50

Pliki do pobrania:


Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-11
1 EUR4,6745
1 USD4,5206
1 CHF4,8134
1 GBP5,5339
100 JPY3,4109

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję