Konkursy NBP

Narodowy Bank Polski ogłasza Konkurs na scenariusz i realizację zajęć edukacyjnych

Narodowy Bank Polski zaprasza nauczycieli do udziału w konkursie na najlepszy scenariusz i realizację zajęć edukacyjnych pt. „Zanim wydam… O finansach w przedszkolach i szkołach”.

Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu autorskiego scenariusza, a następnie – w przypadku, gdy scenariusz zostanie nagrodzony w Konkursie – realizacji zajęć w oparciu o nagrodzony scenariusz.

Czekamy na propozycje scenariuszy zajęć edukacyjnych z zastosowaniem nowoczesnych metod przekazywania wiedzy. Chcemy premiować przede wszystkim działania wprowadzające elementy edukacji finansowej od najmłodszych lat, a także kształtujące pozytywne postawy związane z zarządzaniem finansami.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach. Adresatami pierwszej grupy są uczniowie klas I-III szkół podstawowych oraz grup 6-latków w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Natomiast drugą grupę stanowią uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.

Za każdy nagrodzony scenariusz Laureat otrzyma Nagrodę w wysokości 4000 złotych.

Uczestnik może zgłosić więcej niż jeden scenariusz.

Każdy scenariusz zajęć musi dotyczyć tematu przewodniego Konkursu oraz minimum jednego z niżej wymienionych obszarów tematycznych:

  • Moje pierwsze pieniądze
  • Pierwsze oszczędności
  • Praca i wynagrodzenie
  • Budżet domowy
  • Zakupy
  • Zagrożenia w świecie finansów
  • Pożyczanie pieniędzy

Scenariusz wraz z załącznikami należy przesłać do NBP z wykorzystaniem Formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej), w wersji elektronicznej na adres e-mail: nauczyciele@nbp.pl oraz w wersji papierowej na adres: Departament Edukacji i Wydawnictw, Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem Konkurs na scenariusz i realizację zajęć edukacyjnych, w terminie do 15 października 2021 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 30 listopada 2021 r.

Koordynator:

Barbara Szymborska
e-mail: nauczyciele@nbp.pl
tel. 22 185 45 82

Przed przystąpieniem do Konkursu prosimy o zapoznanie się z jego aktualnym Regulaminem. Mając na uwadze cel konkurs tj. m.in. zmotywowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć o finansach dla dzieci w oparciu o autorskie scenariusze i tworzenie zbioru ciekawych materiałów edukacyjnych, uszczegółowieniu uległy zapisy par. 4 Regulaminu.

Pliki do pobrania:

Stopy procentowe

Referencyjna 0,50
Lombardowa 1,00
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,51
Dyskontowa weksli 0,52

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-10-28
1 EUR4,6284
1 USD3,9938
1 CHF4,3473
1 GBP5,4910
100 JPY3,5136

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję