Konkursy

XX edycja Konkursu im. Władysława Grabskiego! W tym roku nowe kategorie jubileuszowe!

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w jubileuszowej XX edycji Konkursu im. Władysława Grabskiego dziennikarzy i redakcje, którzy w sposób przystępny i zrozumiały wyjaśniają czytelnikom trudne zagadnienia ze świata gospodarki i przyczyniają się do podnoszenia wiedzy ekonomicznej społeczeństwa.

W tym roku prace oceniane będą w pięciu podstawowych kategoriach konkursowych. Ponadto w XX edycji dziennikarze będą mogli zgłosić swoje materiały w dwóch kategoriach jubileuszowych: Polski złoty i niezależność banku centralnego oraz Wpływ wojny w Ukrainie na polską gospodarkę.

Nagrodą główną w Konkursie są tytuły: „Dziennikarz Ekonomiczny 2022 roku” oraz „Redakcja 2022 roku”.

Nagrody przyznawane są za najlepsze materiały o tematyce ekonomicznej, które ukazały się w mediach ogólnopolskich oraz lokalnych od 11 września 2021 r. do 10 października 2022 r. Do Konkursu można zgłaszać publikacje prasowe (w tym internetowe), materiały radiowe i telewizyjne w języku polskim i angielskim. Termin składania prac konkursowych do 10 października 2022 r.

Laureat Konkursu im. Władysława Grabskiego – Dziennikarz Ekonomiczny 2022 roku – otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 30 000 zł. Laureaci nagrody za pracę zespołową o tematyce ekonomicznej Redakcja 2022 roku – otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 20 000 zł. Kapituła może także przyznać nagrody o wartości 10 000 zł w każdej z pięciu kategorii konkursowych, w każdej z dwóch kategorii jubileuszowej oraz dwa wyróżnienia.

Kategorie Podstawowe:

  • Polityka pieniężna i stabilność finansowa,
  • Finanse osobiste i edukacja ekonomiczna,
  • Felieton lub analiza,
  • Wywiad,
  • Problematyka regionalna.

Kategorie jubileuszowe:

  • Polski złoty i niezależność banku centralnego,
  • Wpływ wojny w Ukrainie na polską gospodarkę.

Kapituła konkursu:

Kapitułę konkursu tworzą wybitni eksperci i komentatorzy ekonomiczni.

Sposoby zgłaszania prac:

  1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego online. Uwaga: w przypadku materiałów radiowych i telewizyjnych, których objętość przekracza 30 MB, konieczne będzie dostarczenie pracy konkursowej na płycie CD lub DVD do siedziby NBP.
  2. Wydrukowanie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie go wraz z materiałem konkursowym na adres: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs im. W. Grabskiego”.

Szczegóły dotyczące zasad przyjmowania zgłoszeń do Konkursu oraz kategorii konkursowych określa:

Kontakt:

tel.: +48 22 185 19 91
e-mail:grabski@nbp.pl

Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21,
00-919 Warszawa

Patron honorowy:

Patroni medialni konkursu:

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-10-06
1 EUR4,8445
1 USD4,8989
1 CHF4,9874
1 GBP5,5303
100 JPY3,3867

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję