Statystyka i sprawozdawczość

Instrukcja pobierania kursów walut ze strony internetowej NBP

Informacja

Od 25 stycznia 2023 r. ulega zmianie domena i ścieżka i protokół (HTTPS) dostępu do kursów. Adres URL do pliku dir.txt, zawierającego listę nazw plików XML, jest następujący: https://static.nbp.pl/dane/kursy/xml/dir.txt

Ulegają również analogicznej zmianie adresy plików XML i mają one następującą postać:
https://static.nbp.pl/dane/kursy/xml/xnnnzrrmmdd.xml
gdzie ciąg xnnnzrrmmdd jest odpowiednią nazwą z pliku dir.txt.

Jednocześnie informujemy, ze dotychczasowe adresy plików dir.txt: http://www.nbp.pl/kursy/xml/dir.txt
oraz plików XML w formacie: http://www.nbp.pl/kursy/xml/xnnnzrrmmdd.xml
w domenie www.nbp.pl i protokół HTTP pozostają funkcjonalne i będą utrzymywane do 29 lutego 2024 r.

API NBP

Zachęcamy do korzystania z serwisu api.nbp.pl, który posiada dużo większe możliwości w zakresie wykonywanych zapytań w zbiorach danych oraz oferuje możliwość pobierania danych w dwóch formatach: XML i JSON.

Pobieranie plików w formacie XML z kursami walut NBP

Pliki w formacie XML z kursami walut NBP umieszczone są na stronie internetowej static.nbp.pl w folderze:

/dane/kursy/xml/*.xml

Dodatkowo w lokalizacji tej znajduje się plik:

https://static.nbp.pl/dane/kursy/xml/dir.txt

zawierający listę nazw plików (bez rozszerzenia .xml) z tabelami kursów walut. Zawiera on dane tylko z bieżącego roku. Dane z lat poprzednich umieszczone są w plikach dir2002.txt, dir2003.txt ... dir2022.txt.

Nazwy wszystkich plików mają taki sam format:

'xnnnzrrmmdd.xml'

gdzie poszczególne litery oznaczają:

x – litera określająca typ tabeli:

 • a - tabela kursów średnich walut obcych;
 • b - tabela kursów średnich walut niewymienialnych;
 • c - tabela kursów kupna i sprzedaży;
 • h - tabela kursów jednostek rozliczeniowych.

nnn – trzyznakowy (liczbowy) numer tabeli w roku;

z – litera ‘z’ (element stały)

rrmmdd – data publikacji/obowiązywania tabeli w formacie (bez odstępów): dwie ostatnie cyfry numeru roku, dwie cyfry numeru miesiąca oraz dwie cyfry numeru dnia.

.xml – standardowe rozszerzenie nazwy pliku w formacie XML.

Przykład pobrania z serwisu internetowego NBP pliku XML z tabelą A kursów średnich opublikowaną 5 lutego 2010 r.

 1. W pliku dir2010.txt szukamy według daty:

 2. ...
  a024z100204
  c025z100205
  h025z100205
  a025z100205
  c026z100208
  h026z100208
  ...

 3. A zatem szukany plik znajduje się pod adresem:
 4. https://static.nbp.pl/dane/kursy/xml/a025z100205.xml

Aktualne (ostanie) pliki z tabelami kursów A, B i C dostępne są również pod następującymi nazwami (odpowiednio): LastA.xml, LastB.xml, LastC.xml.

Dobre praktyki

 • Zasady wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych określa uchwała nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r., poz. 15),
 • Standardowo należy pobrać plik dir.txt (po terminie jego aktualizacji) uzyskując w ten sposób listę nazw wszystkich dostępnych plików tabel kursów walut w kolejności chronologicznej.
 • Zasady korzystania z danych publikowanych na stronie NBP można znaleźć w Regulaminach NBP.

Zobacz też

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-03
1 EUR4,6920
1 USD4,2928
1 CHF4,7023
1 GBP5,2571
100 JPY3,3391

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję