Oświadczenia i sprostowania

Oświadczenie w sprawie wpisu red. Piotra Nisztora na Twitterze

Data publikacji strony: 04-04-2017

Pan redaktor Piotr Nisztor umieścił na Twitterze (31 marca 2017 r., g. 15.41) wpis, z którego emocjonalnej treści wynika, że skłoniła go do tego otrzymana z NBP odpowiedź na postawione przez siebie pytania. Jak bowiem poinformował publicznie, „napisali, że nigdy nie nadzorowali PWPW a co było w latach 1982 -1996?!”.

Dlatego, w reakcji na krytykę prasową, zachodzi uzasadniona potrzeba odniesienia się do tego wpisu. Czynimy to w przestrzeni publicznej, ponieważ pan redaktor Nisztor pozwolił sobie podzielić się swoją oceną właśnie w przestrzeni publicznej, korzystając z Twittera.

19 marca br. pan redaktor Piotr Nisztor wystąpił do Biura Prasowego NBP, za pośrednictwem poczty elektronicznej, z prośbą o udzielenie odpowiedzi na szereg pytań dotyczących Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Z pytań tych wynikało, że zgodnie z wiedzą pytającego NBP był właścicielem Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Redaktora Nisztora interesowało:

  • Do kiedy NBP był właścicielem Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych?
  • Z jakiego powodu NBP przestał posiadać kontrolę nad PWPW?
  • W jakich okolicznościach doszło do przekształceń własnościowych PWPW? Na czym one polegały? Kto z ramienia NBP przygotowywał ten proces, przeprowadzał i nadzorował go?
  • Do kiedy PWPW miała monopol na produkcję polskich banknotów?
  • Nazwy podmiotów, które produkowały polskie banknoty w latach 1989-2000? W jakim trybie wyłoniono te podmioty? Kto zawierał z nimi umowy (proszę podać nazwiska osób) oraz na ile te umowy opiewały?
  • Na ile decyzje NBP o przekształceniach PWPW doprowadziły do tego, że banknoty były produkowane zagranicą?
  • Dlaczego przekształcenia PWPW, o których decydował NBP, doprowadziły do sytuacji, w której to zagraniczne podmioty zaczęły produkować polskie banknoty? Czy było to zgodne z polską racją stanu i narodowym interesem?

Podstawą oceny wydanej przez redaktora Nisztora była – podana w odpowiedzi NBP – informacja, że NBP nigdy nie był właścicielem PWPW i nie sprawował z tego tytułu nad tym przedsiębiorstwem kontroli. A przecież – jak grzmiał Pan Redaktor w swoim wpisie na Twitterze „a co było w latach 1982-1996?!” Zwracamy jednak uwagę, że pytania pana redaktora Nisztora dotyczyły Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, a więc jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, o której podstawowe informacje, powszechnie dostępne w przestrzeni publicznej, zostały podane w dalszym fragmencie odpowiedzi NBP. Pozwalamy sobie tę informację przywołać: „Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (…). Powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego o nazwie Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych. 30 kwietnia 1996 r. wpisana została przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy - Rejestrowy do rejestru handlowego pod numerem 46842. Dnia 23 listopada 2001 r. PWPW S.A. wpisana została przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000062594”1.

Należy w tym miejscu podkreślić, że pan redaktor nie pytał o przedsiębiorstwo państwowe o nazwie Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, lecz o Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych będącą – jak to zostało powiedziane - jednoosobową spółką Skarbu Państwa, wpisaną do rejestru handlowego 30 kwietnia 1996 r. Takie rozumienie pytań pana redaktora Piotra Nisztora dotyczących statusu PWPW i uprawnień właścicielskich, które miałby posiadać wobec niej NBP, wynika zarówno z ich literalnego brzmienia, jak i kontekstu sytuacyjnego, który wyłania się z pozostałych pytań dotyczących powierzania przez bank centralny produkcji banknotów temu przedsiębiorstwu jak i innym podmiotom. Poza tym służbom prasowym NBP wiadomym jest, że pan redaktor Nisztor publikował materiały dotyczące Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (w tym także jej historii)2. Nie było więc powodu, żeby zakładać, że zainteresowaniem pana redaktora objęte są relacje NBP z przedsiębiorstwem państwowym o nazwie Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych w latach 1982-1996.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, w trosce o dobre relacje z prasą – w tym także oczywiście z panem redaktorem Piotrem Nisztorem – pozwalamy sobie zaapelować o dokładne czytanie, nie tylko odpowiedzi otrzymywanych z NBP, ale także pytań kierowanych do Banku. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że warunkiem osiągnięcia optymalnych skutków w tym procesie jest korzystanie z umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstu.


1 http://bip.pwpw.pl/public/print.php?id_menu_item=61258
2 http://gpcodziennie.pl/49514-pwpwtofirmazpieknahistoriaitradycja.html

Stopy procentowe

Referencyjna 0,50
Lombardowa 1,00
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,51
Dyskontowa weksli 0,52

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-10-26
1 EUR4,6134
1 USD3,9740
1 CHF4,3130
1 GBP5,4784
100 JPY3,4860

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję