Oświadczenia i sprostowania

Informacja w sprawie wysokości wynagrodzeń w NBP

Data publikacji strony: 31-12-2018

W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami i insynuacjami dotyczącymi zasad wynagradzania pracowników Narodowego Banku Polskiego, informujemy, że NBP jako instytucja zaufania publicznego przekazuje każdego roku w sprawozdaniu rocznym, do wiadomości publicznej, wysokość wynagrodzeń pracowników NBP.

Pojawiające się w mediach informacje o zarobkach niektórych pracowników NBP, na przykład w wysokości 65 tys. zł brutto miesięcznie, są nieprawdziwe.

Wynagrodzenie pracowników NBP jest ustalane adekwatnie do zajmowanego stanowiska, z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym (art. 66 ustawy o NBP), na podstawie obowiązującego od 2010 roku regulaminu wynagradzania pracowników NBP. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd NBP w 2010 roku (za kadencji Prezesa M. Belki) i co do zasady nie uległ zmianie.

NBP posiada osobowość prawną i jest osobą prawną odrębną od Skarbu Państwa, a także niezależną od innych organów państwa. NBP nie jest jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Środki finansowe NBP nie pochodzą z budżetu państwa, lecz są wynikiem własnej gospodarki finansowej banku centralnego, a w przypadku osiągnięcia zysku przez NBP, 95 proc. rocznego zysku podlega odprowadzeniu do budżetu państwa (art. 69 ust. 4 ustawy o Narodowym Banku Polskim).

W latach 2004-2017 Narodowy Bank Polski wpłacił do budżetu państwa łącznie 48 036,5 mln zł.

Informacje dotyczące działalności NBP, w tym kosztów jego funkcjonowania, można znaleźć w publikowanym corocznie, zaopiniowanym przez niezależnego biegłego rewidenta, Sprawozdaniu z działalności NBP, które jest dostępne na stronie internetowej NBP.

  Sprostowanie do Gazety Wyborczej (PDF)

  Informacja dla portalu tvn24.pl (PDF)

Stopy procentowe

Referencyjna 0,50
Lombardowa 1,00
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,51
Dyskontowa weksli 0,52

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-10-26
1 EUR4,6134
1 USD3,9740
1 CHF4,3130
1 GBP5,4784
100 JPY3,4860

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję