Oświadczenia i sprostowania

Sprostowanie artykułu w dzienniku "Fakt" z dnia 24 lipca 2019 r.

Data publikacji strony: 24-07-2019Warszawa, 24 lipca 2019 r.

Szanowna Pani
Katarzyna Kozłowska
Redaktor naczelna „Fakt”

ul. Domaniewska 52
02-672 Warszawa


SPROSTOWANIE

Na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 1984 Nr 5, poz. 24 z późn. zm.),
w związku z artykułem pt.: „Szef NBP przyznał sobie pół miliona złotych!” opublikowanym w Fakcie 24 lipca 2019 roku
(str. 1 i kontynuacja na str. 4) podpisanym EŁEM, wnoszę o zamieszczenie na łamach Faktu sprostowania nieprawdziwych informacji, jakoby Prezes NBP Adam Glapiński „wziął sobie jeszcze pół miliona złotych w premiach i nagrodach”,
w terminie określonym w art. 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Prawa prasowego, poniższej treści:

„W artykule z 24 lipca 2019 roku pt.: „Szef NBP przyznał sobie pół miliona złotych!” podano nieprawdziwe informacje:
Nieprawdą jest, że prof. Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego, „wziął sobie jeszcze pół miliona złotych
w premiach i nagrodach”. Całkowite wynagrodzenie brutto Prezesa NBP w 2018 roku wyniosło miesięcznie średnio
59 134,25 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenie łącznie z premiami i nagrodami.

Wysokość wynagrodzenia Prezesa NBP jest jawna i publicznie dostępna. Nie była także kwestionowana przez Najwyższą Izbę Kontroli. Nie nastąpiły także szczególne zmiany w jej wysokości.

Tym samym nieprawdziwa jest podana w artykule Faktu informacja o dodatkowych premiach i nagrodach otrzymanych przez prezesa NBP w 2018 roku”.

Mając na uwadze powyższe żądam, zgodnie z przepisami Prawa prasowego, publikacji powyższego sprostowania.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,50
Lombardowa 1,00
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,51
Dyskontowa weksli 0,52

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-10-26
1 EUR4,6134
1 USD3,9740
1 CHF4,3130
1 GBP5,4784
100 JPY3,4860

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję