O NBP

Działalność edukacyjna i informacyjna

Ważnym elementem misji NBP – jako banku centralnego wspierającego rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej – jest podejmowanie działań służących upowszechnianiu wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, pobudzaniu postaw przedsiębiorczych, kształtowaniu odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, podnoszeniu poziomu znajomości zagadnień ekonomicznych, popularyzowaniu wiedzy na temat ekonomicznego dziedzictwa narodowego oraz promowaniu nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego.

NBP realizuje wskazane cele m. in. poprzez: opracowywanie oraz wspieranie projektów edukacyjnych o tematyce ekonomicznej skierowanych do różnych grup odbiorców, zwłaszcza do środowisk szkolnych i akademickich, liderów opinii społecznej oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem finansowym; wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży studiującej na kierunkach ekonomicznych dzięki programom stypendialnym; rozbudowaną działalność wydawniczą; ogólnodostępną działalność Centrum Pieniądza NBP i Centralnej Biblioteki NBP, jednej z najlepiej zaopatrzonych polskich bibliotek naukowych o profilu ekonomicznym.

Najważniejsze inicjatywy edukacyjno-informacyjne NBP

  • Portal Edukacji Ekonomicznej – jego celem jest przekazywanie i pogłębianie wiedzy o ekonomii i gospodarce, a także wspieranie innych działań edukacyjnych NBP. Korzystanie z zasobów portalu jest bezpłatne. Można w nim znaleźć interesujące materiały dotyczące gospodarki, analizy makroekonomiczne, multimedialne prezentacje, pomoce dydaktyczne dla nauczycieli oraz słownik pojęć ekonomicznych.

  • Ogólnopolski konkurs na pracę pisemną o tematyce ekonomicznej – skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Każdego roku uczniowie z całego kraju nadsyłają na ten konkurs co najmniej 500 prac.

  • Program „Ekonomia na co dzień” – poszerza i uzupełnia program nauczania ekonomii w gimnazjum. Nauczyciele biorą udział w szkoleniach i otrzymują zestaw materiałów do prowadzenia zajęć, a uczniowie mają możliwość rozwoju praktycznych umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej.

  • Nagroda im. Władysława Grabskiego – przyznawana każdego roku dziennikarzom przygotowującym wartościowe artykuły, audycje i programy przyczyniające się do podniesienia poziomu wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie.

  • Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka – jedyna w swoim rodzaju interaktywna placówka edukacyjno-wystawiennicza, podzielona na 16 sal tematycznych, w których multimedialne ekspozycje pokazują historię pieniądza, wyjaśniają rolę banków centralnych, znaczenie procesów ekonomicznych oraz zasady inwestowania – wszystko w nowoczesny i atrakcyjny sposób.

  • Otwarty konkurs grantowy na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej – ogłaszany z myślą o licznych instytucjach i organizacjach dysponujących zapleczem merytorycznym i technicznym, które mają doświadczenie w działalności szkoleniowej, tworzą ciekawe projekty, a także docierają do wielu grup społecznych.

  • Programu Stypendiów Pomostowych – którego NBP jest jednym z głównych fundatorów. Uzdolniona młodzież ze środowisk wiejskich i małych miast, zwłaszcza z rodzin byłych pracowników PGR, otrzymuje stypendia na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich, ułatwiające rozpoczęcie nauki w szkole wyższej.

  • Działalność wydawnicza – Narodowy Bank Polski jest wydawcą licznych publikacji, w tym wielu o charakterze edukacyjnym. Spośród prawie 30 tytułów większość to periodyki (roczniki, kwartalniki i miesięczniki), na ogół ukazujące się w językach polskim i angielskim. Wydawnictwa są dostępne na stronie internetowej NBP oraz w Portalu Edukacji Ekonomicznej. Z reguły mają też wersje drukowane.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję