O NBP

Obsługa bankowa budżetu państwa

Narodowy Bank Polski realizuje obsługę bankową budżetu państwa w zakresie określonym w ustawie o finansach publicznych. NBP prowadzi, m.in. centralny rachunek bieżący budżetu państwa oraz rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych, w tym urzędów obsługujących organy podatkowe i państwowych funduszy celowych zarządzanych przez ZUS i Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ponadto, NBP prowadzi, za zgodą prezesa NBP, rachunki innych osób prawnych na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy o Narodowym Banku Polskim, a także rachunki innych podmiotów, posiadających ustawowe upoważnienie do otwierania rachunków w NBP.

Narodowy Bank Polski prowadzi rachunki w złotych i w walutach obcych. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej NBP prowadzi rachunki bankowe przeznaczone do obsługi środków finansowych przekazywanych z funduszy unijnych oraz środków Unii z tytułu składki członkowskiej Polski.

Rachunki bankowe budżetu państwa prowadzone są z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej („NBE”). NBP posiada certyfikowany system zarządzania jakością, zgodny z normą ISO 9001:2015, dla obsługi bankowej za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, co zapewnia posiadaczom rachunków wysoką jakość oferowanych usług oraz poziomu obsługi. System NBE charakteryzuje się mobilnością i wysokim poziomem bezpieczeństwa. Udostępnienie funkcjonalności systemu odbywa się przez przeglądarkę internetową www oraz na urządzeniach przenośnych, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania w siedzibie posiadacza rachunku.

Bezpośrednie połączenie systemu bankowości elektronicznej ze Zintegrowanym Systemem Księgowym Narodowego Banku Polskiego (ZSK NBP), ułatwia posiadaczom rachunków zarządzanie środkami pieniężnymi oraz usprawnia przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych. System ZSK NBP umożliwia księgowanie operacji przeprowadzanych między rachunkami bankowymi prowadzonymi przez NBP w trybie on-line, a tym samym bieżące pozyskiwanie informacji o stanach rachunków i operacjach.

Obsługa rachunków bankowych niektórych klientów (np. Ministerstwa Finansów Departamentu Budżetu Państwa, sądów powszechnych) jest realizowana z wykorzystaniem międzysystemowego interfejsu Business To Business (B2B), który zapewnia nowoczesny sposób komunikowania się posiadacza rachunku z NBP oraz wysokie bezpieczeństwo przekazywanych danych. Poprzez połączenie B2B obsługiwany jest również rachunek składkowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Szczegółowe informacje na temat systemów wykorzystywanych do obsługi rachunków bankowych w NBP znajdują się w linku zamieszczonym w dolnej części strony www.nbp.pl.

Narodowy Bank Polski zapewnia dla użytkowników systemu NBE wsparcie serwisowe w zakresie obsługi systemu i rachunków bankowych dostępne drogą telefoniczną (0 801 111 000), mailową (helpdesk@nbp.pl) oraz bezpośrednio w systemie Bankowości elektronicznej NBP.

Obsługa posiadacza rachunku uznana została za jedną z funkcji krytycznych banku centralnego, dla których przyjęto konieczność zapewnienia ciągłości ich realizacji. PCD – NBP obejmuje działania, których realizacja, w przypadku wystąpienia zagrożeń powodujących brak dostępu do siedziby Centrali NBP lub Oddziału Okręgowego w Warszawie, bądź konieczność ich opuszczenia, powinna zapewnić podjęcie obsługi funkcji krytycznych z lokalizacji zapasowej.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-07-05
1 EUR4,7358
1 USD4,5947
1 CHF4,7641
1 GBP5,5334
100 JPY3,3822

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję