Praca i kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 30-06-2020

Departament Administracji poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • ocena merytoryczna dokumentacji powykonawczej w zakresie robót budowlanych,
 • uczestniczenie w odbiorach końcowych robót budowlanych,
 • przygotowanie materiałów i dokumentacji dla potrzeb planowania, przygotowania i realizacji powierzonych zadań inwestycyjnych i remontowych w obiektach Centrali NBP,
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej i udział w pracach komisji przetargowych dla potrzeb zlecenia wykonania robót budowlanych oraz dokumentacji projektowych, w szczególności opisów przedmiotu zamówienia, programów funkcjonalno-użytkowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wycen prac projektowych i kosztorysów inwestorskich,
 • weryfikacja przedmiarów, obmiarów, kosztorysów ofertowych i powykonawczych oraz faktur w zakresie powierzonych zadań,
 • koordynowanie powierzonych zadań, w tym przygotowanie założeń i uzgodnień z użytkownikami i właściwymi jednostkami organizacyjnymi oraz nadzór nad realizacją,
 • udział w przeglądach technicznych obiektów,
 • koordynacja prac firm zewnętrznych w zakresie obsługi technicznej obiektów w szczególności dotyczących robót budowlanych.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży budowlanej,
 • minimum 4-letni staż w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Wymagania pożądane:

 • znajomość Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi,
 • umiejętność kosztorysowania w programie Norma Pro,
 • dobra znajomość aplikacji biurowych MS Office w szczególności Word, Excel, Outlook, Power Point,
 • minimum podstawowa znajomość programu AutoCad,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów technicznych i organizacyjnych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem.

Mile widziane:

 • posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi / projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • doświadczenie przy wykonywaniu zadań realizowanych w ramach zamówień publicznych,
 • umiejętność sporządzania harmonogramów z wykorzystaniem aplikacji MS Project.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 30 lipca 2020 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

Aplikuj

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-10
1 EUR4,4745
1 USD3,9646
1 CHF4,2099
1 GBP4,9941
100 JPY3,7134

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję