Praca i kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 08-02-2021

Departament Administracji poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • przygotowanie materiałów i dokumentacji dla potrzeb planowania, przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w obiektach Centrali NBP, w szczególności w zakresie sporządzania założeń projektowych, programów funkcjonalno-użytkowych, przedmiarów itp.,
 • bieżąca współpraca z biurami projektowymi przy opracowywaniu zleconych prac projektowych oraz ocena merytoryczna i dokonywanie odbiorów dokumentacji projektowo-kosztorysowej sporządzanej dla potrzeb zadań remontowych i inwestycyjnych w Centrali NBP,
 • opiniowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sporządzanej dla potrzeb zadań remontowych i inwestycyjnych realizowanych w obiektach Oddziałów Okręgowych NBP,
 • opracowywanie i aktualizowanie harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • przygotowywanie materiałów i dokumentacji dla potrzeb udzielania zamówień na usługi i roboty budowlane, udział w pracach komisji przetargowych,
 • pełnienie funkcji koordynatora dla zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • rozliczanie przeprowadzonych inwestycji i remontów, w szczególności weryfikacja obmiarów i kosztorysów,
 • udział w okresowych przeglądach technicznych obiektów budowlanych.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym,
 • posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • minimum 5-letni staż w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • dobra znajomość prawa budowlanego,
 • umiejętność kosztorysowania w programie Norma Pro,
 • dobra znajomość aplikacji biurowych MS Office w szczególności Word, Excel, Outlook, Power Point,
 • minimum podstawowa znajomość programu AutoCad,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów technicznych i organizacyjnych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem.

Dodatkowy atutem będzie:

 • posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • znajomość prawa zamówień publicznych i doświadczenie przy wykonywaniu zadań realizowanych w ramach zamówień publicznych,
 • umiejętność sporządzania harmonogramów z wykorzystaniem aplikacji MS Project.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 28 lutego 2021 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

Aplikuj (po kliknięciu w przycisk opuścisz stronę NBP)

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-02-24
1 EUR4,5176
1 USD3,7145
1 CHF4,0959
1 GBP5,2607
100 JPY3,5115

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję