Kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 10-12-2021

Departament Audytu Wewnętrznego poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Audytu Informatycznego i Zagadnień Bezpieczeństwa

Wymagania wobec kandydatów:

 • planowanie, prowadzenie i raportowanie wyników zadań audytowych dotyczących obszaru IT oraz procedur związanych z bezpieczeństwem i ochroną,
 • ocena poziomu ryzyka w audytowanych procesach oraz proponowanie zaleceń i rekomendacji ograniczających ryzyko oraz usprawniających działanie departamentów i jednostek organizacyjnych NBP,
 • monitorowanie i ocena realizacji zaleceń audytowych,
 • przegląd, weryfikacja i ocena mechanizmów kontrolnych, w tym aplikacyjnych mechanizmów kontrolnych, kontroli ogólnych obszaru IT oraz procedur związa-nych z bezpieczeństwem i ochroną,
 • planowanie, prowadzenie i koordynowanie kontroli wewnętrznych,
 • analiza projektów aktów prawnych i współpraca przy opiniowaniu wewnętrznych regulacji NBP.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym,
 • doświadczenie w zakresie audytu lub kontroli obszaru IT oraz zagadnień bezpieczeństwa,
 • umiejętność logicznego wnioskowania i formułowania zaleceń i rekomendacji na podstawie stwierdzonych ustaleń,
 • znajomość i umiejętność stosowania standardów związanych z audytem i kontrolą,
 • doświadczenie w przynajmniej dwóch z następujących obszarów:
  • zarządzanie ryzykiem IT,
  • systemy zarządzania bazami danych,
  • administracja systemami operacyjnymi,
  • wirtualizacja,
  • infrastruktura sieciowa IT,
  • budowa i rozwoju aplikacji systemów informatycznych,
  • bezpieczeństwo informacji, w tym techniki oraz narzędzia w zakresie cyberbezpieczeństwa,
  • metodologia planowania i realizacji projektów informatycznych,
 • sumienność i terminowość wykonywania/realizacji powierzonych zadań.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie i podstawowa znajomość w zakresie tematyki systemów zabezpieczenia technicznego (kontroli dostępu, systemów antywłamaniowych, monitoringu wizyjnego),
 • znajomość i umiejętność stosowania standardów związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • wiedza z zakresu narzędzi informatycznych wspierających audyt,
 • posiadanie certyfikatów CISA/CIA/CISM/CRISC,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do infor-macji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 31 stycznia 2022 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

Aplikuj (po kliknięciu w przycisk opuścisz stronę NBP)

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami

Stopy procentowe

Referencyjna 2,25
Lombardowa 2,75
Depozytowa 1,75
Redyskontowa weksli 2,30
Dyskontowa weksli 2,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-01-21
1 EUR4,5303
1 USD3,9953
1 CHF4,3786
1 GBP5,4210
100 JPY3,5056

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję