Praca i kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 22-07-2021

Departament Bezpieczeństwa poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Eksploatacji Systemów Zabezpieczeń / Sekcja ds. Zabezpieczeń Mechanicznych

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem mechanizmów, zamknięć drzwi, zamków oraz innych elementów wchodzących w skład Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających (MUZ) w obiektach Centrali NBP oraz Oddziałach Okręgowych,
 • dokonywanie bieżących oraz planowych przeglądów i konserwacji MUZ oraz infrastruktury ppoż. w jej części mechanicznej,
 • przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń od użytkowników o awariach i zakłóceniach w pracy urządzeń,
 • usuwanie, zgłoszonych przez użytkowników lub stwierdzonych w toku dokonywanych przeglądów, awarii i usterek możliwych do usunięcia we własnym zakresie,
 • potwierdzanie wykonania przeglądów, konserwacji i napraw,
 • zgłaszanie zapotrzebowania oraz dokonywanie zakupu narzędzi i aparatury specjalnej oraz elementów MUZ,
 • awaryjne otwieranie MUZ,
 • udział w pracach komisji dokonujących odbioru oraz przejmowania do eksploatacji nowych mechanicznych urządzeń i systemów zabezpieczających.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie minimum średnie (preferowany profil techniczny w zakresie mechanicznym),
 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2020.838 t.j. z późn. zm.),
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji prac z zakresu mechaniki precyzyjnej lub/i ślusarstwa narzędziowego lub/i obróbki metali itp.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w realizacji zadań związanych z wykonywaniem serwisu tj. przeglądów, konserwacji i napraw Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 22 sierpnia 2021 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

Aplikuj (po kliknięciu w przycisk opuścisz stronę NBP)

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-08-05
1 EUR4,5555
1 USD3,8485
1 CHF4,2454
1 GBP5,3553
100 JPY3,5110

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję